fbpx

W poszukiwaniu Piastów na Grzybowskim grodzie

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

9 września 2017 roku, godz. 10:00 do 16:00

 Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie zlokalizowany jest w miejscowości Grzybowo (Rabieżyce) niedaleko Wrześni. Czytelne w terenie grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 hektara. Kształt grodu zbliżony jest do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Otoczone jest wałem, którego pozostałości obecnie sięgają do 9 metrów wysokości. Od strony wschodniej widoczne jest obniżenie w wałach, co sugeruje, iż w tym miejscu zlokalizowane było główne wejście do grodu. Drugie wejście widoczne jest od strony północnej, gdzie zbiegają się dwa ramiona wału nieznacznie zachodzące jedno na drugie. Dzisiejsze wnętrze grodu jest niemal idealnie płaskie – tworzy dość jednolitą powierzchnię z niewielkim stawem czytelnym w partii północno-wschodniej. Pierwotnie gród został posadowiony wśród podmokłych łąk. Na zewnątrz grodu, od strony zachodniej płynęła niewielka rzeka Struga (zwana też Rudak), a po stronie północnej i południowej znajdowały się tereny silnie podmokłe.

            Początki grodu w Grzybowie można określić na lata 20. i 30. X wieku. Pierwotna konfiguracja miejsca, gdzie stanęło założenie grodowe, nie była tak jednolita jak sugeruje to obecne ukształtowanie terenu. Wydaje się, że najpierw powstał niewielki gród w partii północno-zachodniej czytelnego obecnie założenia grodowego. Gród ten miał dość regularny kształt – o zarysie zbliżonym do koła. A jego średnica wewnętrzna wynosiła około 40 metrów. Jądro wału starszego grodu miało szerokość około 17 metrów. Od zewnątrz, przed rozsunięciem, wał ten zabezpieczała odsadzka z charakterystycznymi hakami (utworzonymi dzięki zachowaniu fragmentów bocznych konarów drewnianych bali). Drewno wykorzystywane przy budowie wału to przede wszystkim dęby. Konstrukcje uzupełniano innymi gatunkami drewna, głównie jesionowym.

            Na podstawie dotychczasowych badań możemy powiedzieć, że ostatnie etapy przebudowy grodu przypadają na początki XI wieku. Na ten okres można datować niektóre obiekty posadowione wewnątrz grodu. Natomiast koniec stabilnego, stałego zamieszkiwania grodu możemy określić na okres nie później niż połowa XI wieku, niemniej osadnictwo funkcjonowało w grodzie jeszcze w wieku XII. Szczegóły charakteru zagospodarowywania grodu w poszczególnych okresach są w fazie dokładnych analiz.

Nawiązując do tematyki przewodniej EDD2017 „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” chcemy pokazać Grzybowski gród jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Odżyje czas miniony – zapraszamy do gry terenowej W poszukiwaniu Piastów na Grzybowskim grodzie, ale i do poznania i przejścia Ścieżką Edukacji Ekologicznej Grodu w Grzybowie (powstałą w roku 2015 z dotacji FOŚiGW w Poznaniu). Zapraszamy na wyprawę która przeniesie uczestników do wczesnośredniowiecznego grodziska, w którym poznają historię  i życie codzienne X-XI wieku.

Gród w Grzybowie to przede wszystkim naturalna plenerowa ekspozycja grodu z zaaranżowaną zagrodą historyczną w której będą prowadzone działania edukacyjne we współpracy z odtwórcami ze Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” z Poznania. Zostaną zaprezentowane zarówno zajęcia domowe, jak i życie codzienne, oraz inscenizacje widowisk. Podczas edd2017 realizowany będzie edukacyjny projekt GAMA – Grzybowskiej Akademii Małego Archeologa, gdzie dzieci poprzez zabawę będą poznawały pracę archeologa, zabytki i ich historię. W pawilonie muzealnym można będzie wraz z przewodnikiem, zobaczyć stałą wystawę archeologiczną p.t. Gród Grzybowo – między plemieniem a państwem, będącą rekonstrukcją stanowiska archeologicznego, jakim jest fortyfikacja wałów grodu. A o godzinie 13:00 archeolog Jacek Wrzesiński wygłosi wykład pt. Historia naszego miasta, naszej wsi – czy znamy naszą przeszłość?.

 

 

10:00 – 16:00 Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy archeologicznej Gród Grzybowo – między plemieniem a państwem

10:00 – 16:00 GAMA – Grzybowska Akademia Małego Archeologa 

10:00 – 16:00  gra terenowa W poszukiwaniu Piastów na Grzybowskim grodzie

10:00 – 16:00  Ścieżka Edukacji Ekologicznej Grodu w Grzybowie

13:00  wykład Historia naszego miasta, naszej wsi – czy znamy naszą przeszłość? – mgr Jacek Wrzesiński (Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie)

 

 

Dojazd: Gród znajduje się niedaleko Wrześni, około 7 km na północny-wschód od miasta, we wsi Grzybowo. Dojazd drogą krajową nr 15 Września-Gniezno (zjazd Gulczewo), lub trasą Września – Witkowo (Powidz). GPS N: 52o2143’’  i  E:17o3856’’

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Gród w Grzybowie

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Rezerwat Archeologiczny GRÓD W GRZYBOWIE oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Grzybowo 10A, 62-300 Września, mail:grzybowo@lednica.pl, tel. 507 513 798; 61-880 00 76, www.lednica.pl, facebook.com/rezerwatgrzybowo

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.