fbpx

W koło historii

Data rozpoczęcia:

18 września 2022

niedziela

18:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W koło historii – wydarzenie łączące w sobie koncert muzyki klasycznej, prelekcję o „Sytuacja kościoła ewangelickiego w okresie II wojny światowej” oraz wystawę „Burmistrzowie miasta Koła w okresie międzywojennym”.

Koncert w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej odbędzie się w jedynej kolskiej świątyni wyznania ewangelicko-augsburskiego, który jest jednym z zabytków miasta i świadkiem potwierdzającym jego wielokulturowości na przestrzeni wieków.
Historię tego kościoła w okresie II wojny światowej przybliży w krótkim wykładzie ks. Waldemar Wunsz.
Dla ciekawych historii związanych z miastem Kołem zaprezentowana będzie wystawa dotycząca Burmistrzów z okresu międzywojennego i ich wpływu na miasto.

W drugiej połowie XVI wieku reformacja dotarła na Ziemię. W czasie kontrreformacji wszelki ruch odnowy w okolicach Koła został wyrugowany.
Na nowo ewangelicyzm pojawił się w czasie tzw. osadnictwa olęderskiego, kiedy to wśród przybyłych osadników ze Śląska, Prus i Saksonii większość stanowili luteranie. Pierwsze nabożeństwa dla ewangelików zamieszkujących Koło odbywały się najpierw w ratuszu, a później we wspólnej szkole elementarnej. W 1835 r. utworzono w Kole filiał podległy parafii ewangelicko-reformowanej (kalwińskiej) w Żychlinie, a w latach 1845–1903 podległy parafii ewangelicko-augsburskiej (luterańskiej) w Turku. W połowie XIX wieku istniał już cmentarz ewangelicki. Luteranie kolscy zakupili w 1857 r. budynek, w którym urządzono kaplicę. Ponieważ była ona zbyt mała postanowiono wybudować kościół. 7 czerwca 1882 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę, którą zakończoną poświęceniem kościoła – 15 listopada 1883 r.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

18 września 2022

niedziela

18:00

Data zakończenia:

18 września 2022

niedziela

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

ul. Henryka Sienkiewicz 3
Kościół Opatrzności Bożej w Kole – jedyna kolska świątynia wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ulokowany jest na osiedlu Przedmieście Warszawskie, w pobliżu Mostu Warszawskiego i obok Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych.

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą

Osoba kontaktowa: Olga Głowacka

Telefon: 508147337

E-mail: spmknw@wp.pl

WWW: https://www.przyjaciolmkola.pl/

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenia działa od 2007 roku. Jednym z głównym celów jest kultywowanie tradycji miasta nad Wartą oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o tradycjach i historii miasta Koła.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.