fbpx

VI ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

VI ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Wszyscyśmy dzieci jednej matki – zworniki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego dziedzictwa.”

Tytuł konferencji nawiązuje do tematu przewodniego EDD 2022 – „Połączeni dziedzictwem”. Dziedzictwo łączy pokolenia, konkretne społeczności, pojedynczych ludzi, miasta, krainy czy wręcz całe narody i państwa. Jest ono zwornikiem kulturowego sklepienia, na które składają się – czasem wydawałoby niepasujące zupełnie do siebie – elementy ludzkie, przyrodnicze, materialne i niematerialne. Samodzielnie mogą one istnieć, ale bez dziedzictwa – spoiwa, klińca, które je łączy – pozostaną luźnymi tworami niemogącymi stworzyć czegoś spektakularnego, wielkiego. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie na przykład dorobek kulturowy poszczególnych narodów bez uwzględniania w jego dziejach obecności któregoś z tych czynników. Dla przykładu: czy obecna Hiszpania byłaby tym, czym jest, gdyby w swojej historii nie zetknęła się z Maurami, Żydami, cywilizacjami amerykańskimi czy ultrakatolickimi? Czy Polska przez ponad tysiąc lat swojego istnienia mogłaby się obejść bez udziału w swojej państwowości innych nacji, takich jak już wspominani Żydzi, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Saksończycy itp.? Odpowiedź nie jest oczywista ani prosta, ale można zaryzykować stwierdzenie, że NIE. Zwłaszcza dzisiaj, w czasach niepewnych, niebezpiecznych i wojennych powinniśmy o tym pamiętać i cenić to, co łączy poszczególne „kamienie”, bo tylko dzięki temu będziemy mogli przetrwać. Tylko wspólnie możemy zbudować coś, co zostanie nazwane w przyszłości dziedzictwem tego pokolenia. Jednak przyszłość buduje się w teraźniejszości, na podstawie dorobku przeszłości. I o tym nierozerwalnym połączeniu trzeba pamiętać.
Podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, których hasło przewodnie brzmi „Połączeni Dziedzictwem”; chcemy zorganizować spotkanie, konferencję, podczas której przypomnimy nasze wieloaspektowe dziedzictwo i podyskutujemy, jak możemy je wykorzystać, uczcić, w budowaniu własnego przyszłego dorobku. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na elementy składowe poszczególnych społeczności, zarówno te etniczne, narodowościowe, jak i religijne. To one tworzyły barwną mozaikę społeczną Polski, o której należy pamiętać, honorować ją i wykorzystywać w budowaniu własnej tożsamości.

Dwa ważne motywy, które pojawią się podczas konferencji to 80. rocznica rozpoczęcia akcji „REINHARDT” oraz kulturalne i historyczne związki polsko -ukraińskie, w kontekście trwającej wojny.

Program konferencji obejmuje 2 części, po 4 referaty w każdej oraz dyskusję Ponadto zaplanowano promocję kolejnego tomu cyklu wydawniczego „ZESZYTY SUCHEDNIOWSKIE. HISTORIA NR 7/2021” oraz małą formę teatralną nawiązującą do treści konferencji..

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

10:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica
ul. Bodzentyńska 18,
26-130 Suchedniów

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Osoba kontaktowa: Karolina Gałczyńska-Szymczyk

Telefon: 601245146

E-mail: mediateka@suchedniow.pl

WWW: https://www.stowarzyszeniepodprad.pl/

Informacja o organizatorze:

SGI POD PRĄD działa na rzecz szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnej. Główne nasze cele to zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej oraz atrakcyjności turystycznej Gminy Suchedniów, a przede wszystkim zachowanie, odkrywanie i upowszechnianie lokalnej historii i dziedzictwa.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.