fbpx

V Festyn Historyczny „Mnisi i Hutnicy”

Data rozpoczęcia:

22 września 2017

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W piatek 22 września w godz. 9.00 – 14.00 zapraszamy do Opactwa O.O. Cystersów przy ul. Kościelnej 14 w Wąchocku na V Festyn Historyczny „Mnisi i Hutnicy”.

W programie wydarzenia m.in.: zwiedzanie Opactwa w Wąchocku w godz. 9.00 – 9.30 i 11.30 – 12.00, inscenizacja obłóczyn, czyli przyznaniu nowicjuszowi habitu w godz. 9.45 – 10.15 i 12.45 – 13.15 (tej uroczystości nigdy nie towarzyszą osoby z zewnątrz!), prezentacja stoisk rzemiosł dawnych w godz. 10.15 – 11.30 i 13.15 – 14.00, degustacja potraw ze stołu cysterskiego, stoiska warsztatowe.

Dodatkowo, w dniu 24 września o godz. 7.30 odbędzie się uroczysta Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu trydenckiego (po łacinie).

Celem tego wydarzenia plenerowego jest przybliżenie elementów duchowości i kultury materialnej wąchockich cystersów, wskazanie roli opactwa w Wąchocku w gospodarczym zagospodarowaniu Doliny rzeki Kamiennej, a w szczególności tworzeniu podstaw nowożytnego hutnictwa. Festyn Historyczny Mnisi i Hutnicy stanowi integralną część projektu pod tą samą nazwą realizowanego wspólnie przez Opactwo Ojców Cystersów w Wąchocku oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach od 2013 roku. Każdy ze współorganizatorów zaprezentuje podczas wydarzenia elementy sacrum i profanum życia codziennego w przeszłości. Ojcowie Cystersi przybliżą niektóre elementy życia klauzurowego,  jak na przykład obłóczyny, czyli przyjęcie nowicjusza do wspólnoty. Muzealnicy ze Starachowic zaprezentują dziedzictwo materialne związane z życiem codziennym i zajęciami ludności zamieszkującej Dolinę rzeki Kamiennej od średniowiecza po wiek XIX. Festyn cieszy się corocznie nie słabnącym powodzeniem wśród odbiorców, a dodatkowym jego walorem jest fakt, że odbywa się w wyjątkowej przestrzeni krużganków opactwa, obiektu uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Opactwo O.O. Cystersów w Wąchocku

27-215 Wąchock, ul. Kościelna 14

 

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, tel. 783730094, e-mail: recepcja@ekomuzeum.pl

www.ekomuzeum.pl

Data rozpoczęcia:

22 września 2017

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Opactwo O.O. Cystersów w Wąchocku

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Opactwo O.O. Cystersów w Wąchocku, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.