fbpx

Ulica Narutowicza, dawna Namiestnikowska, w czasach walki o niepodległość

Data rozpoczęcia:

14 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Program:

  • 12.00 otwarcie wystawy i prelekcja poświęcona historii ulicy Narutowicza.

Ulica Narutowicza swój początek bierze z traktu krakowskiego – ta jej część w XVI w. nazywana była ul. Panny Marii. W 1822 r., na cześć gen. Zajączka, została ona przemianowana na Namiestnika, a następnie – Namiestnikowską. W 1928 r. nazwę zmieniono na Gabriela Narutowicza. To na tej ulicy znajdowała się Gospoda dla Legionistów, w której bawił przejazdem Józef Piłsudski, tu miał swój pierwszy zakład fotograficzny jeden z najsłynniejszych lubelskich fotografów, Ludwik Hartwig, tutaj znajduje się pierwszy teatr w Lublinie, obecnie Teatr im. Juliusza Osterwy, wybudowany w latach 1884-1886 z funduszy mieszkańców miasta. Od sierpnia 1944 do grudnia 1954 r. na ul. Narutowicza mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którego głównym zadaniem było zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego i ukraińskiej partyzantki.

Kontakt:

Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

ul. Kiepury 5 A, 20-838 Lublin

fila29@mbp.lublin.pl | mbp.lublin.pl


Data rozpoczęcia:

14 września 2018

piątek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Ulica Narutowicza

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.