fbpx

Tradycje Oręża Polskiego -5 Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

10:30

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Od 1991 r.,w rocznicę zwycięskiej bitwy 5 Pułku Ułanów pod Zasławiem, stoczonej z wojskami bolszewickimi 23.IX.1920 r. Wówczas wybudowaliśmy w miejscu dawnej bramy głównej do koszar pomnik głaz, a w 2005 nowy pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w walkach o niepodległość w 2020 roku obchodzić będziemy 100.rocznicę bitwy Zasławskiej.

20 września

Uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym , w tym głównie święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, organizowane z pełnym ceremoniałem wojskowym od 1991 roku, ma zasięg ogólnopolski. Uroczystości główne odbywają się przy pomniku wybudowanym w miejscu bramy głównej do koszar pułku, który stacjonował w Ostrołęce w latach 1921-1939 i miał bezwzględnie ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny całego regionu. Na pomniku znajdują się tablice upamiętniające nazwiska poległych i zamordowanych żołnierzy pułku, w latach 1917-1953. Wbudowana jest w sarkofagu przy pomniku ziemia z pola bitwy pod Zasławiem/ obecnie Ukraina/,z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, w Kwatery „Ł” Wojskowego Cmentarza na Powązkach w Warszawie. W uroczystościach święta pułkowego uczestniczy w rotacyjnie ok. 3000 osób: weterani i ich rodziny z Polski i z zagranicy, dzieci i młodzież szkolna oraz harcerska , społeczeństwo-głównie młode rodziny z dziećmi, władze samorządowe różnych szczebli, stowarzyszenia kombatanckie i kawaleryjskie, grupy rekonstrukcyjne, wojsko z zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych. Głównym celem organizacji uroczystości jest utrwalanie wiedzy historycznej i wzmacnianie patriotyzmu, poczucia własnej tożsamości narodowej i lokalnej młodego pokolenia, co kształtuje nowe ogniwo w łańcuchu pokoleń miłości do małej i Dużej Ojczyzny.Każdego roku wprowadzamy do programu nowe elementy oczekiwane przez Cztery pokolenia, dla których data święta pułkowego jest od 30 lat znana i oczekiwana, o czym świadczą liczby uczestników i ich wiek. Odchodzą starsi, a ich miejsce zajmują kolejne pokolenia, zaangażowane we współprace ze Stowarzyszeniem Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Przykładem może być poza w/w jednostką wojskowa, funkcjonujące w Ostrołęce Stowarzyszenie Sympatyków Kawalerii 5 Pułku Ułanów Zasławskich, zaangażowane w propagowanie historii i tradycji pułku, które włączyło się w rozszerzenie współpracy w tym zakresie. Świadczy o tym Pomnik-głaz wybudowany w Zasławiu na Ukrainie , upamiętniający walki pułku oraz wzajemne wizyty społeczności Ostrołęki i Zasławia , w tym władz Ostrołęki i Zasławia , w tym młodzieży. W br. zaplanowaliśmy wizytę 25 osób- młodzieży z Zasławia w Ostrołęce podczas święta pułkowego i z Ostrołęki do Zasławia- na szlak walk pułku z 1917-1920 r.Przekazywanie młodemu pokoleniu prawdziwej historii walk niepodległościowych, co pozostawili w testamencie weterani pułku, to jeden z najważniejszych celów inicjowania uroczystości i imprez towarzyszących głównie z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, który przyjął tradycje i barwy 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Orkiestra Wojskowa z Garnizonu Warszawa oraz w kolejnych latach z jednostek w Przasnyszu, Giżycku, Siedlcach, Elblągu. Msza święta w intencji poległych zamordowanych i zmarłych żołnierzy. Apel Pamięci prowadzony przez WKU Ostrołęka. Ważnym elementem łączącym historię i tradycje współczesne jest ślubowanie wierności Ojczyźnie uczniów klas pierwszych o profilu wojskowym z ZSZ Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce/ przy pomniku przy licznej obecności wojska i społeczeństwa/ na wierność Ojczyźnie.
Defilada ulicami na teren Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 , zlokalizowanego na terenie dawnych koszar pułku,noszącego jego imię , na dalszą część uroczystości: spotkanie Czterech Pokoleń Polaków- wystawy kolekcji militariów, ekspozycja stała w Historycznej Izbie Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich/ ok.4000 zbiorów/oraz wystawy czasowe związane z rocznicą bitwy i historią walk pułku. W kawiarence kawaleryjskiej odbywają się spotkania młodego pokolenia z weteranami i ich rodzinami. Zorganizowaliśmy dotąd 7 konferencji popularno – naukowych w czasie świąt pułkowych. Uroczystości corocznie honorowym patronatem obejmują: Biskup Diecezji Łomżyńskiej, Minister Obrony Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Prezydent Miasta Ostrołęki, Organizację uroczystości wspierają: Ministerstwo Obrony Narodowej, Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz liczni sponsorzy. Coroczne święto pułkowe poprzedzają liczne imprezy towarzyszące: Biegi Sztafetowe pn.”Miejscami pobytu 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce , Młodzieżowy rajd Rowerowy pn. Miejscami Pamięci 5 Pułku Ułanów, konkursy Wiedzy o 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz Spotkanie kontynuatorów tradycji 5 P.Uł.Zasł. Kurpi i Podlasia w Ośrodku szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim.

Data rozpoczęcia:

20 września 2020

niedziela

10:30

Data zakończenia:

20 września 2020

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

inne

Lokalizacja:

Ostrołęka -dzielnica Wojciechowice, obok dawnego kościoła garnizonowego -teren dawnych koszar 5 Pułku Ułanów Zasławskich przy al. Wojska Polskiego 42-44 oraz przy ul. Czwartaków 4

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Osoba kontaktowa: Krystyna Wiesława Gałka – prezes stowarzyszenia

Telefon: 608092558

E-mail: wieslawagalka@wp.pl

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie funkcjonuje w Ostrołęce od 1994 r. Powstało przez połączenie społecznego Koła Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce oraz kół weteranów w Londynie i w Warszawie. Realizuje cele wyznaczone przez weteranów Posiada Odznakę Pamiątkową 5 Pułku Ułanów Zasławskich, którą honoruje

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.