fbpx

,,Tradycje dwóch kultur - spotkanie z duchem, sztuką i historią

Data rozpoczęcia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zadanie pn. „Tradycje dwóch kultur – spotkanie z duchem, sztuką i historią” realizowane jest przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko „BESKOWIANKI”. Przedmiotem zadania jest zorganizowanie spotkania mieszkańców gminy Besko oraz przesiedlonych na Ukrainę Beszczan i ich potomków. Celem zadania jest edukacja historyczna i kulturalna mieszkańców, w szczególności młodych ludzi i przypomnienie im wspólnych europejskich korzeni i kultury. Ponadto kształtowanie w młodym pokoleniu beszczan przywiązania do swojej „małej ojczyzny”. Aktywny udział  w projekcie pozwoli na wzbudzenie w młodych ludziach chęci do poznawania własnego regionu, jego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie w nich tożsamości europejskiej i regionalnej.

Wydarzenie zostanie zorganizowane 18 września 2016r. i rozpocznie się nabożeństwem ekumenicznym na cerkwisku w Besku, następnie odbędzie się seminarium wraz z wystawą zdjęć i ikon w spichlerzu podworskim. Wydarzenie zakończy się wspólnymi rozmowami i koncertem zespołu łemkowskiego w domu ludowym w Besku. W ramach zadania powstanie krótki film pamiątkowy podsumowujący uroczystości.

Data rozpoczęcia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, wystawa, koncert

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko BESKOWIANKI

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.