fbpx

Taka sama dla wszystkich – kulturowe aspekty niepodległości rejonu między Wisłą, Pilicą – sesja naukowa

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika
  • 11.00 sesja naukowa poświęcona aspektom walki o niepodległość na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów,

W 1833 r. teren Polski został podzielony na dwa okręgi  – Wschodni z siedzibą w Suchedniowie i Zachodni z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Zarządowi Okręgu Wschodniego podlegały wszystkie kopalnie kruszców, kuźnice-fryszerki, wielkie piece, odlewnie i warsztaty mechaniczne w dolinie rzek: Kamiennej, Czarnej, Bobrzy i Łącznej. Staropolski Okręg Przemysłowy w sposób czynny przez cały okres zaborów brał udział w walce o niepodległą Polskę. Z tym obszarem związane są silne tradycje górniczo – hutnicze, wzmocnione w XIX stuleciu poprzez działalność Stanisława Staszica, związaną min. z powołaniem Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, gdzie wykładowcami byli inżynierowie dojeżdżający z całego Okręgu, czy założeniem huty metali nieżelaznych „Aleksander” w podkieleckim Białogonie. Planowana sesja stanowi próbę interdyscyplinarnej dyskusji na temat kulturowych aspektów walki o niepodległość na obszarze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

Tel.  508140266, 601245146

@ mediateka@suchedniow.pl

 

Data rozpoczęcia:

8 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa

Lokalizacja:

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.