fbpx

Tak bliski, tak daleki (...). Połączenia KL Lublin ze światem na wolności

Data rozpoczęcia:

14 września 2024

sobota

10:00

Data zakończenia:

14 września 2024

sobota

12:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Uczestnicy spaceru w towarzystwie muzealnego przewodnika poznają sylwetki ludzi „dobrej woli” zaangażowanych w pomoc więźniom oraz pośredniczących w kontaktach ze światem zewnętrznym. Wielu dostarczanej zza drutów pomocy zawdzięczało życie.

Szczególne znaczenie dla podtrzymania sił duchowych i fizycznych więźniów miały kontakty ze światem zewnętrznym. Zasięg oficjalnych kontaktów był jednak bardzo ograniczony, dlatego „połączenia” z wolnością miały również nielegalny charakter. Takimi kanałami napływała do obozu żywność, lekarstwa czy korespondencja. Kluczową rolę dla łączności z Lublinem odgrywali pracujący na Majdanku robotnicy cywilni, którzy pośredniczyli w takich kontaktach ryzykując własnym życiem i bezpieczeństwem.

Data rozpoczęcia:

14 września 2024

sobota

10:00

Data zakończenia:

14 września 2024

sobota

12:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Państwowe Muzeum na Majdanku

Osoba kontaktowa: Anna Wójtowicz

Telefon: 81 710 28 69

E-mail: a.wojtowicz@majdanek.eu

WWW: https://www.majdanek.eu/pl

Informacja o organizatorze:

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.