fbpx

Tajemnice wschowskich domów.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

19:30

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

21:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Historie zapisane w murach – opowieść muzealników nie tylko o ludziach i detalach architektonicznych.

Spacer rozpocznie się przy barokowych kamieniczkach z XVI w., w których przy placu Zamkowym 2 mieści się jedna z siedzib Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Barokowe kamieniczki przy placu Zamkowym stanowią, obok najstarszej zabudowy rynku, najciekawszy pod względem architektonicznym zespół budynków mieszczańskich we Wschowie. Wzniesione po wielkim pożarze, który spustoszył miasto w 1685 r., stanęły w miejscu wcześniejszych, drewnianych budynków mieszkalnych. O istnieniu w tym miejscu drewnianej zabudowy świadczy zapis z 1607 r. potwierdzający, że pastor Waleriusz Herberger zakupił od Bartłomieja Rüdingera drewniany dom przy ówczesnej ul. Kaczej, który, jak głosi tradycja, stał w miejscu obecnej kamienicy nr 3. Budowa kamienic miała miejsce w latach 1687-1689. Daty te zachowały się na elewacji kamienicy nr 2 i na belkach stropowych.
Barokowe kamienice, o dekoracyjnie potraktowanych partiach szczytowych i obramieniach okiennych, z towarzyszącymi im detalami sztukatorskimi, utrzymane są w konwencji reprezentacyjnych, upiększonych domów mieszczańskich. Ustawione szczytowo, o stromych dwuspadowych dachach, z pięknymi fasadami, wyraźnie wyróżniają się na tle okolicznej zabudowy i uznawane są za jeden z najciekawszych zespołów zabytkowych kamieniczek na terenie historycznej Wielkopolski.

Wydarzenie w cyklu:

ogólnopolska inauguracja 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 we Wschowie

Gospodarzem ogólnopolskiej inauguracji 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 jest Wschowa, miasto w województwie lubuskim.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

19:30

Data zakończenia:

7 września 2019

sobota

21:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Wschowa
Muzeum Ziemi Wschowskiej
plac Zamkowy 2

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Wschowskiej

Osoba kontaktowa: Grażyna Strózik

Telefon: 65 540 74 61

E-mail: eddlubuskie@gmail.com

WWW: http://muzeum.wschowa.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Ziemi Wschowskiej to samorządowa instytucja kultury utworzona w 1968 r. Upowszechnia wiedzę o historii, kulturze i sztuce oraz współczesności miasta Wschowa i historycznej ziemi wschowskiej, wartości w sferze historii, kultury, nauki i sztuki, udostępniania i trwale chroni zbiory.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.