fbpx

Tajemnice Lasów Murckowskich

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

17:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Czarownica, czarna studnia, potężne żubry, pszczeli ośrodek, żołnierze szwedzcy, pradawny szlak solny to tylko kilka tajemnic które odkryjemy na naszej wycieczce.

Co roku Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizuje wycieczkę w najciekawsze i najmniej znane rejony naszego regionu.
Zgodnie tegorocznym hasłem Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń., wyruszymy na poszukiwanie niematerialnego dziedzictwa naszej okolicy. Zaliczają się do niego podania, legendy, nazwy geograficzne, metody rzemieślnicze i praktyki zawodowe. Wszystko to znajdziemy w Lasach Murckowskich. Tereny leśne, w przeciwieństwie do obszarów zurbanizowanych, sprzyjają zachowaniu niematerialnego dziedzictwa. Podczas gdy w miastach i wsiach kolejne pokolenia wnosiły nowości, w lasach obowiązywały tradycje i zwyczaje z najdawniejszych czasów. Odkryj z nami co kryją Lasy Murckowskie.
Trasa prowadzić będzie z zabytkowego osiedla robotniczego w Murckach przez pradawną osadę Siągarnia, trutowisko Hamerla (zwiedzanie i spotkanie z pszczelarzami) do XVIII wiecznego kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach (zwiedzanie i oprowadzanie przez proboszcza). Po drodze miniemy niezwykłe pomniki przyrody, rezerwat, różnorodne krajobrazy: łąki śródleśne, rzeki, stawy, a także pola uprawne.

Wycieczka jest imprezą turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza). Liczy ok. 15 km. Uczestnicy muszą posiadać kondycję pozwalająca na przebycie takiej trasy oraz odpowiednie obuwie, pozwalające na marsz w terenie nieutwardzonym. Zalecamy zabranie ze sobą prowiantu oraz napojów. Organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczki, którzy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.

Prowadzącym wycieczkę jest Michał Dzióbek – historyk, regionalista ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, przewodnik turystyczny oraz przodownik turystyki pieszej w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Po zakończeniu możliwe będzie uzyskanie potwierdzeń w książeczkach odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

Zbiórka: godz. 9.00 plac Jana Kasprowicza, Katowice–Murcki (ZTM: Murcki Rynek)
Zakończenie: Wycieczka zakończy się ok. godz. 17.30, przy kościele pw. św. Klemensa w Lędzinach. W pobliżu zakończenia znajdują się przystanki ZTM skąd można będzie we własnym zakresie wrócić do Katowic (połączenia bezpośrednie).

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

17:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

plac Jana Kasprowicza, Katowice-Murcki
(przystanek ZTM: Murcki Rynek)

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Osoba kontaktowa: Michał Dzióbek

Telefon: 32 438 79 70

E-mail: michal.dziobek@scwis.pl

WWW: http://www.scwis.pl/

Informacja o organizatorze:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest samorządową instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Województwo Śląskie i Miasto Katowice. Jednym z zadań centrum jest propagowanie uniwersalnych idei wolnościowych, demokratycznych i obywatelskich m. in. poprzez organizację wydarzeń turystycznych.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.