fbpx

Szlakiem wielokulturowości w Międzychodzie i okolicach

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

12:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Międzychód już od XVI wieku był miastem wielowyznaniowym. Tutaj mieszkali obok siebie katolicy, protestanci i Żydzi. Społeczności te pozostawiły po sobie obiekty materialne (kościoły, synagogi, cmentarze), które obecnie są naszym wspólnym dziedzictwem. Warto zatem poznać ich historię i zastanowić się, jak dbać o tę cenną spuściznę.

Na terenie Międzychodu (niem. Birnbaum) od XVI wieku osiedlali się przybysze z Niemiec, a także społeczność żydowska. Ok. 1600 r. powstała tu gmina ewangelicka, jako jedna z pierwszych w Wielkopolsce, a kilkanaście lat później wybudowano pierwszy zbór. W tym czasie również Żydzi utworzyli swoją gminę, pierwsza wzmianka o synagodze zaś pojawiła się w XVIII wieku. Obie te wspólnoty użytkowały również cmentarze. Na terenie powiatu międzychodzkiego istnieje również wiele cmentarzy ewangelickich, które stanowią cenne dziedzictwo naszego regionu.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania tej fascynującej, choć częściowo zapomnianej historii. Spotykamy się o godz. 12.00 przy Centrum Animacji Kultury. Podczas spaceru poznamy dzieje miejsc i obiektów związanych z różnymi wspólnotami religijnymi, zamieszkującymi niegdyś Międzychód. Następnie w Centrum Animacji Kultury, o godz. 14.00 odbędzie się prezentacja wystawy, poświęconej cmentarzowi ewangelicko-reformowanemu w Orzeszkowie, opracowana we współpracy z Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu. Wystawie tej towarzyszyć będzie również prelekcja dotycząca historii tego miejsca i działań, podejmowanych na rzecz jego rewitalizacji.

Data rozpoczęcia:

8 września 2019

niedziela

12:00

Data zakończenia:

8 września 2019

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. J.D. Janockiego w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9

woj. wielkopolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”
  • Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. J.D. Janockiego w Międzychodzie
  • Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza

Osoba kontaktowa: Joanna Wałkowska

Telefon: 504800758

E-mail: koimeterion2017@gmail.com

WWW: https://stowarzyszeniekoimeterion.blogspot.com/

Informacja o organizatorze:

Celem Stowarzyszenia „Koimeterion” jest rewitalizacja zabytkowych miejsc pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy, niezależnie od wyznania. Zajmujemy się zarówno renowacją nagrobków, jak i ochroną dziedzictwa przyrodniczego, a także popularyzacją wiedzy na temat tych miejsc.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.