fbpx

Szkolenie dla seniorów "Rola wielkopolskich tradycji kulinarnych i rolniczych"

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Tematami szkolenia będą: rola tradycji kulinarnych i rolniczych, przybliżenie list produktów tradycyjnych i historycznych a także zrównoważona konsumpcja na rzecz ochrony zdrowia i bioróżnorodności oraz łagodzenia skutków negatywnych zmian klimatu.

Tematami szkolenia będą: rola tradycji kulinarnych i rolniczych, przybliżenie list produktów tradycyjnych i historycznych a także zrównoważona konsumpcja na rzecz ochrony zdrowia i bioróżnorodności oraz łagodzenia skutków negatywnych zmian klimatu. Elementem szkolenia będzie także nauka tłoczenia olejów do potraw oraz bruszenia (mielenia) zboża na mąkę do wypieków i fermentacji przy użyciu zakupionych do tego celu urządzeń: elektrycznego młynka żarnowego do zboża oraz tłoczni olejów. Szkolenie ma umożliwić m.in. zmianę nawyków żywieniowych, zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu dawnych technik kulinarnych i rolniczych oraz wdrożenie ich trwale w codzienność. Dla uczestników szkolenia opracowane zostaną materiały szkoleniowe zawierające instrukcje, listy, przepisy, itp.

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, warsztaty

Lokalizacja:

Świetlica wiejska w Moszczance

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa

Osoba kontaktowa: Karol Marszał

Telefon: 517201106

E-mail: karolmarszal@wp.pl

WWW: http://www.moszczanka.osw.pl

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju lokalnego wsi Moszczanka i Skrzebowa oraz okolicznych miejscowości w południowej Wielkopolsce. Organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz projekty na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów. Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Tańca Ludowego „Swojacy”.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.