fbpx

Sympozjum naukowe

Data rozpoczęcia:

14 września 2017

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza 14 września 2017 r. o godz. 10.00 do Villi Calisia na Sympozjum naukowe i panel dyskusyjny pn. Zabytkowe cmentarze kaliskie jako element wielokulturowego dziedzictwa narodowego – perspektywy i potrzeby ratowania.

Proponowane sympozjum i panel dyskusyjny jest próbą podjęcia zabiegów wokół ratowania zabytkowych cmentarzy kaliskich (katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego), usytuowanych w centrum miasta. Nekropolie są wyjątkowym zespołem – tak przestrzennym, jak kulturowym – świadczącym o wielokulturowej tradycji Kalisza, unikatowym w skali Wielkopolski i wyjątkowym w Polsce ze względu na swoje położenie w bliskim sąsiedztwie w centrum miasta. Pochowano na nich wiele osób zasłużonych dla Kalisza, Wielkopolski i kraju. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jako organizacja o ustalonej renomie naukowej, pragnie zorganizować, wykorzystując swój potencjał merytoryczny, sympozjum naukowe obrazujące historię, stan obecny i problemy związane z zachowaniem tego dziedzictwa kulturowego. Pragniemy, aby spotkanie to stało się punktem wyjścia do dyskusji wszystkich zainteresowanych stron oraz podjęcia dalszych działań mających na celu ochronę tego cennego zespołu.

 

DOJAZD: Villa Calisia znajduje się w centrum miasta, przy Al. Wolności 4. Zarówno przed budynkiem, jak i w jego najbliższym sąsiedztwie usytuowano parkingi.

Informacja dodatkowa: oś widokową alei zamyka modernistyczny gmach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego z charakterystyczną kolumnadą w fasadzie.

Data rozpoczęcia:

14 września 2017

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Villa Calisia

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Bankowa 9, 62-800 Kalisz, e-mail: ktpn.kalisz@wp.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.