fbpx

Święto Plonów

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

12:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Festyn historyczny w realiach wczesnego średniowiecza z inscenizacją obrzędu Święta Plonów.

Impreza plenerowa organizowana na terenie Grodziska w Sopocie, Oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zapraszamy na festyn historyczny.
W programie w sobotę 16.09.2023. przewidziane są pokazy dawnego rzemiosła (płatnerstwo i kowalstwo, garncarstwo oraz tkactwo), gry i zabawy dla publiczności, warsztaty smużenia kadzideł (warsztat przewidziane dla osób powyżej 7 roku życia; obowiązują zapisy telefoniczne pod nr tel. 58 340 66 00), opowieści o epoce wczesnego średniowiecza, warsztaty dawnego tańca i wspólne śpiewanie oraz inscenizacja: scena historyczna rodzajowo-obrzędowa. W Osadzie z Epoki Kamienia będą prowadzone pokazy i warsztaty dotyczące starożytnej i pierwotnej broni miotanej.
W niedzielę 17.09.2023. dla najmłodszych zostanie przeprowadzona gra terenowa po terenie skansenu o życiu we wczesnośredniowiecznym grodzie. Zaplanowane jest też oprowadzenie po terenie grodu oraz krótka prelekcja o uzbrojeniu Słowian i wikingów. W obozowisku z Epoki Kamienia odbędą się warsztaty oraz prezentacja narzędzi i broni miotanej oraz dodatkowo słów kilka na temat rolnictwa neolitycznego.
W oba dni dostępne też będą wystawy w pawilonie wystawienniczym.
W trakcie imprezy na majdanie Grodziska, będzie płonąć ognisko, na którym można będzie upiec kiełbaski (my rozpalamy ogień i udostępniamy patyki, prowiant we własnym zakresie).
Wydarzenie skierowane jest do turystów indywidualnych i rodzin oraz do członków ruchu rekonstrukcji historycznej. Osoby do lat 16 pod opieką dorosłych.
Program realizowany na dworze. Zależnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych może ulec zmianie lub zostać odwołany.
Wstęp na wydarzenie bezpłatny.

PROGRAM:
Sobota 16.09. godz. 12:00- 16:00
Grodzisko
12:00 ǀ Gry i zabawy dla publiczności
13:00 ǀ Bajanie przy ognisku
13:30 ǀ Opowieść o ziołach i kłosach
14:00 ǀ Dawne Tańce
14:30 ǀ Wspólne śpiewanie dawnych pieśni
15:15 ǀ Inscenizacja obrzędu Święta Plonów
Dodatkowo:
12:00 – 14:00 ǀ Warsztaty smużenia kadzideł
12:00-15:00 ǀ W ciągu dnia – pokazy rzemiosła: kowalstwo, garncarstwo, tkactwo.
12:00-15:00 ǀ Pokazy w osadzie z epoki Kamienia

Niedziela 17.09. godz. 12:00 – 16:00
Osada z Epoki Kamienia:
12:00-16:00 ǀ Pokazy i warsztaty w osadzie z epoki Kamienia: rolnictwo w epoce kamienia
Grodzisko:
13:00 ǀ Gra terenowa dla najmłodszych
14:00 ǀ Oprowadzanie z przewodnikiem
15:00 ǀ Kilka słów o uzbrojeniu Słowian i wikingów

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

12:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

festyn / biesiada

Lokalizacja:

Grodzisko w Sopocie
Oddział Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Sopot, ul. Haffnera 63

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Osoba kontaktowa: Anna Wojciechowska

Telefon: 58 340 66 00

E-mail: a.wojciechowska@archeologia.pl

WWW: https://archeologia.pl/archeologia_oddzialy/grodzisko-w-sopocie/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku działa jako samodzielna instytucja od 1962 r. Gromadzi zbiory dokumentujące pradzieje północnej Polski oraz kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.