fbpx

Święto Plonów

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

12:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Impreza plenerowa organizowana na terenie Grodziska w Sopocie, Oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w ramach obchodów EDD 2022.
Zaplanowany jest festyn historyczny – dzień żywej historii z inscenizacją obrzędu Święta Plonów.

W programie Święta Plonów w sobotę 17.09. przewidziane są pokazy historyczne (płatnerstwo i kowalstwo, garncarstwo, kram rękodzieła dawnego z replikami biżuterii wczesnośredniowiecznej i bizantyńskiej oraz tkactwo), gry i zabawy dla publiczności, koncert muzyki dawnej, opowieść o mitologii i obrzędowości słowiańskiej, prelekcja pt. : Wierzenia i obrzędy żniwne w polskiej kulturze ludowej, scenka historyczna rodzajowo-obrzędowa (wszyscy realizatorzy) oraz pokazy w osadzie z epoki kamienia. Dla zwiedzających dostępne też będą wystawy w pawilonie wystawienniczym, w tym wyjątkowa wystawa czasowa „Miała strój bogaty, malowany w różne światy”.

Wydarzenie skierowane jest do turystów indywidualnych i rodzin oraz do członków ruchu rekonstrukcji historycznej.

Galeria

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

12:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

rekonstrukcja historyczna

Lokalizacja:

Sopot, ul. Haffnera, 63

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Oddział Grodzisko w Sopocie

Osoba kontaktowa: Paweł Pogodziński

Telefon: 693125995

E-mail: p.pogodzinski@archeologia

WWW: https://archeologia.pl/

Informacja o organizatorze:

Grodzisko w Sopocie to ważny i wyjątkowy Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Jest to miejsce, w którym można poczuć historię, obejrzeć intersujące wystawy, zobaczyć rekonstruktorów i spotkać ciekawych ludzi, a wszystko to na terenie grodu z X wieku – najstarszego zabytku w Sopocie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.