fbpx

"Świat, z którego wszystko się wzięło"

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 października 2023

poniedziałek

09:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa poświęcona jest pisarzom urodzonym w regionie świętokrzyskim. Jej celem jest pokazanie wyjątkowości regionu, w którym urodziło się wielu wybitnych twórców lit. oraz zaprezentowanie wyraźnego wpływu miejsca urodzenia na ich twórczość.

Wystawa zatytułowana „Świat, z którego wszystko się wzięło” poświęcona jest pisarzom urodzonym w regionie świętokrzyskim. Miejsce urodzenia, pochodzenia człowieka zawsze w jakimś stopniu go kształtuje, wpływa na sposób myślenia, widzenia świata, relacje z ludźmi. Również wtedy, gdy twórca nie lubi swojej mikroojczyzny, nawet jeśli chce się od niej odciąć, zapomnieć o niej… Zaprezentowane zostały sylwetki Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Adolfa Dygasińskiego, Stefana Żeromskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza i Wiesława Myśliwskiego. Wystawa pokazuje, jaki wpływ na twórczość pisarzy miał fakt, że urodzili się i wychowali właśnie na Kielecczyźnie.

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

09:00

Data zakończenia:

9 października 2023

poniedziałek

09:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
ul ks. P. Ściegiennego 13
25-033 Kielce

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Osoba kontaktowa: Edyta Watras

Telefon: 41 340 03 18

E-mail: edyta.watras@wbp.kielce.pl

WWW: https://wbp.kielce.pl

Informacja o organizatorze:

WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach jest główną i największą biblioteką publiczną województwa świętokrzyskiego. Jej podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Kielc i regionu, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz zachowanie dziedzictwa regionu.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.