fbpx

„Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego…”

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

12:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

13:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Serdecznie zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie po wystawie czasowej „Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.

Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego i rzemieśliniczego są to widome znaki wiary, jeszcze do niedawna odgrywające istotną rolę w wizualnej kulturze religijnej. Opowiadają o historii zbawienia poprzez obraz, były dzięki temu czytelne także dla niewykształconych odbiorców, ubogich duchem (Biblia pauperum/ Biblia dla ubogich).

 

Włocławskie muzeum od lat 70. XX w. gromadziło wizerunki z myślą o ekspozycjach stałych, a zwłaszcza aranżacjach skansenowskich wnętrz. Jednakże powiększający się systematycznie zbiór stał się po latach samoistną kolekcją interesującą pod względem artystycznym i ikonograficznym. Ekspozycja prezentuje najpiękniejsze obrazy z kolekcji, których istotną wartością jest fakt, że funkcjonowały w pobożności prywatnej mieszkańców Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Dzięki temu udostępniony zbiór jest reprezentatywny dla tychże regionów etnograficznych.

 

Wizerunki wykonane zostały w różnych technikach, głównie jednak drukarskich, z dominującymi pośród nich oleodrukami i chromolitografiami pochodzącymi z europejskich firm wydawniczych, działających aktywnie od 2. połowy XIX wieku do lat 30. XX w. Na ekspozycji zaprezentowane są także obrazy wykonane w technikach mieszanych, np. figury gipsowe umieszczane w masywnych kasetonowych ramach czy obrazy na kanwie papierowej z wizerunkami tłoczonymi w masie celuloidowej, zdobionymi haftowanymi sentencjami.

 

Prezentowany zbiór obejmuje przede wszystkim przedstawienia maryjne, pośród których dominuje wizerunek narodowej ikony Jasnogórskiej Pani. Obok niego będziemy mogli również zobaczyć wyobrażenia Madonn znanych z innych „cudownych” obrazów (Matki Boskiej Piekarskiej, Matki Boskiej Leżajskiej, Matki Boskiej Tuchowskiej). Maryja ukazana jest w objawieniach, a także w pięknych scenach z małym Jezusem. Wizerunki chrystusowe obejmują Jego publiczną działalność, aż do scen pasyjnych i chwalebnego Wniebowstąpienia.

 

Wśród obrazów świętych patronów przeważają wyobrażenia św. Antoniego Padewskiego, którego wstawiennictwa szukano w przypadku zagubienia różnych przedmiotów. Patronką równie ważną w obu naszych regionach była sycylijska męczennica św. Agata, której wizerunki miały chronić przed ogniem.

 

Zapraszamy do poznania religijnych wyobrażeń, które były częścią duchowego świata ich dawnych właścicieli.

Tagi:

aktywne

Data rozpoczęcia:

10 września 2022

sobota

12:00

Data zakończenia:

10 września 2022

sobota

13:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Muzeum Etnograficzne
ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
87-800 Włocławek

woj. kujawsko-pomorskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Osoba kontaktowa: Kalina Ciesielska

Telefon: 542 323 001

E-mail: k.ciesielska@muzeum.wloclawek.pl

WWW: https://muzeum.wloclawek.pl/

Informacja o organizatorze:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest instytucją wielodziałową o charakterze regionalnym zajmującą się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii, historii i historii sztuki.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.