fbpx

SUBOTNIK – spacer z dr. Krzysztofem Spałkiem

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

15:30

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zwiedzanie parku w Prószkowie i rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki

Zapraszamy do zwiedzania parku w Prószkowie. Miejsce zbiórki: Galeria Sztuki Współczesnej, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
Ilość miejsc ograniczona!
Szczegóły na stronie www.galeriaopole.pl

Park w Prószkowie

Zabytkowy park dawnego Królewskiego Instytutu Pomologicznego z licznymi gatunkami roślin egzotycznych, pochodzącymi, m.in. z południowej Europy, Bliskiego Wschodu, Chin, Indii, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki. Do 1895 r. w prószkowskim parku wysadzono 900 gatunków drzew i krzewów, a ogólna liczba ich odmian sięgała wtedy kilku tysięcy. W latach 20. i 30. XX w. na terenie parku prowadzono systematyczne badania nad rozmieszczeniem ptaków, gdyż w jego sąsiedztwie znajdowała się pierwsza na Śląsku stacja ochrony ptaków.
Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki
Rezerwat florystyczny w Nowej Kuźni koło Prószkowa. Dawny staw młyński. Jego przedmiotem ochrony jest bardzo rzadka, objęta ochroną w Polsce roślina – kotewka orzech wodny oraz liczne gatunki ptaków wodno-błotnych.
Dr Krzysztof Spałek – Autor licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących m.in.: geografii roślin, ochrony przyrody, fitoterapii i lecznictwa uzdrowiskowego. Współredaktor pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego”. Odkrywca nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych. Autor jest odkrywcą stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, które należy do jednego z największych i najciekawszych na świecie.

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

15:30

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Organizator

Nazwa: Galeria Sztuki Współczesnej

Osoba kontaktowa: Anna Łęgowik

Telefon: 774021235

E-mail: info@galeriaopole.pl

WWW: http://galeriaopole.pl

Informacja o organizatorze:

Galeria Sztuki Współczesnej jest nowoczesną, samorządową instytucją kultury.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.