fbpx

"STUDZIWODY SIEHIENIEWICZÓW" - SPOTKANIA KULTUROWE

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

14:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Studziwody Siehieniewiczów to cykliczne wydarzenie kulturalne, które jest skoncentrowane na przedmieściu Bielska Podlaskiego – Studziwodach. Wydarzenie nosi charakter wielopłaszczyznowy – popularyzatorski, naukowy, muzyczny, wystawienniczy. Jego celem jest popularyzacja tradycji historycznych i kulturowych Studziwód, Bielska Podlaskiego i ukazanie

Studziwody są niezwykłą miejscowością, o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych. Pierwsza o nich wzmianka pochodzi z 1514 r. i jest związana z Iwanem Siehieniewiczem, bielskim patrycjuszem, kupcem i mecenasem kultury, jednym z fundatorów monasteru w Supraślu. W Studziwodach posiadał swój dwór i stąd kierował swoimi przedsięwzięciami. Jego brat Jonasz był biskupem brzesko-włodzimierskim, zaś drugi z braci – Timosz Siehieniewicz, bielskim burmistrzem. Trzeci z braci Pafnucy Siehień był pierwszym ihumenem supraskim i biskupem turowskim. Chociaż Siehieniewicze z czasem przestali być właścicielami Studziwód, to jednak ich działania pozostawiły dobry klimat i zainspirowały kolejne pokolenia do aktywności kulturotwórczej. Wrześniowe wydarzenia w Studziwodach w ramach EDD będą opierać się na działaniach artystycznych, muzycznych i historycznych.
W tym roku organizatorzy wydarzenia będą prezentować postać profesora Emiliana Adamiuka urodzonego 180 lat temu w Studziwodach, światowej sławy lekarza-okulisty oraz jego kolegi z ławy szkolnej, bielszczanina Józefa Tokarzewicza pseud. „Hodi”, wybitnego pisarza i publicysty. W tym roku przypada setna rocznica jego śmierci. Tym dwom postaciom będzie poświęcona wystawa plenerowa. Będzie także odsłonięta „Panorama studziwodzka”, wybitne dzieło współczesnej sztuki snycerskiej, autorstwa Anatola Turkowa. „Panorama” będzie poświęcona przez przedstawicieli duchowieństwa.
W ramach spotkań odbędzie się seminarium, poświęcone tradycjom historycznym Studziwód oraz koncert z udziałem zespołów folklorystycznych z Kobrynia.

Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

14:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Bielsk Podlaski, dzielnica Studziwody, ul. Sosnowa 17

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Osoba kontaktowa: Doroteusz Fionik

Telefon: 857307735

E-mail: dfionik@o2.pl

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach prowadzi muzeum historyczno-etnograficzne, które powstało w 1986 r. Działa tu studio folkloru podlaskich Białorusinów „Żemerwa”. Stowarzyszenie wydaje książki z zakresu historii, etnografii i literatury oraz płyty CD, organizuje festiwale.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.