fbpx

Stopnickie krajobrazy oczami mieszkańców

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W miesiącu czerwcu 2017 r.  organizatorzy ogłoszą w szkołach na terenie Miasta Stopnica oraz miejscowościach Gminy Stopnica udział w EDD i zaproszą do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich mieszkańców. Celem naszym będzie zwrócenie uwagi  na piękno rodzimego krajobrazu, w który wpisują się obiekty sakralne, dwory, ale też natura i praca ludzi.

Do końca sierpnia 2017 r. mieszkańcy będą mogli przynosić do GCK w Stopnicy wykonane przez siebie fotografie na nośnikach pamięci. Zespół organizatorów, z przekazanych zdjęć stworzy wystawę pt. Stopnickie krajobrazy oczami mieszkańców, która zostanie udostępniona do zwiedzania w sobotę 16 września o godz. 15.00. Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna stworzona ze zdjęć. Wydamy również folder.

Organizatorzy:

Gminne Centrum Kultury

28-130 Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego 15

Tel. 41 377 98 5, e-mail: gck@stopnica.pl, www.stopnica.pl

Partnerzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy

Stowarzyszenie „STOPNICZANKI”

Data rozpoczęcia:

16 września 2017

sobota

Data zakończenia:

17 września 2017

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Gminne Centrum Kultury

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Gminne Centrum Kultury

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.