fbpx

Spotkanie pt. „Założenia pałacowo-parkowe jako element dziedzictwa krajobrazu Środkowego Nadodrza”.

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Fundacja Pałac Bojadła dnia 9 września 2017 r. o godz. 11.00 zorganizuje w sali balowej pałacu w Bojadłach spotkanie pt. „Założenia pałacowo-parkowe jako element dziedzictwa krajobrazu Środkowego Nadodrza”. Spotkanie organizowane w ramach obchodów 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa połączone będzie z jubileuszem dra Stanisława Kowalskiego.  Podczas spotkania, które poprowadzi red. Konrad Stanglewicz, dziennikarz Radia Zachód przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

Program Seminarium:

11.00 – 11.20 Powitanie Gości przez prezesa Fundacji Arkadiusza

Michońskiego oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Pałac Bojadła,

Grzegorza Bosego

11.20 – 11.40 „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza” – działania Fundacji

Pałac Bojadła na rzecz popularyzacji krajobrazu kulturowego regionu (dr

Aneta Kamińska)

11.40 – 12.00 Zespół pałacowy w Bojadłach – rys historyczny i rola w

krajobrazie wsi (mgr Jacek Gernat)

12.00 – 12.20 „Kto widział Muskau, ten spojrzał w głąb mojego serca” –

Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) i Park Mużakowski jako „krajobraz

duszy” (dr Anitta Maksymowicz)

12.20 – 12.40 przerwa

12.40 – 13.00 „Dziedzictwo Talleyrandów jako książąt żagańskich

(1862-1929)”

  (dr Katarzyna Adamek-Pujszo)

13.00 – 13.30 Działania Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na rzecz krajobrazu kulturowego w kontekście ideologizacji podejścia do

dziedzictwa przed rokiem 1989 (rozmowa z dr. Stanisławem Kowalskim)

13.30 podsumowanie seminarium

 

Termin: 09.IX.2017 r.

Organizator: Fundacja Pałac Bojadła, ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła

Miejsce: Pałac Bojadła, ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła

Data rozpoczęcia:

9 września 2017

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Pałac Bojadła, ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Fundacja Pałac Bojadła, ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.