fbpx

Spotkanie poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu protestantyzmu w Kaliszu

Data rozpoczęcia:

11 września 2022

niedziela

17:00

Data zakończenia:

11 września 2022

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kalisz miasto od wieków wielokulturowe, łączące różne narody, wyznania i kultury. Z okazji 30 edycji organizujemy tematyczne dni poświęcone narodom, które tworzyły dziedzictwo naszego miasta, będą to dni: Niemiecki, Żydowski i Ukraiński.

Spotkanie poświęcone dziedzictwu historyczno-kulturowemu protestantyzmu w Kaliszu
– wykład prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztofa Walczaka
– Olendry w Gminie Ceków – wystąpienie Mariusza Chojnackiego wójta gminy Ceków

Partnerzy

Wydarzenie w cyklu:

Bogactwo wielokulturowego Kalisza

Kalisz miasto od wieków wielokulturowe, łączące różne narody, wyznania i kultury. Z okazji 30 edycji organizujemy tematyczne dni poświęcone narodom, które tworzyły dziedzictwo naszego miasta, będą to dni: Niemiecki, Żydowski i Ukraiński.

Data rozpoczęcia:

11 września 2022

niedziela

17:00

Data zakończenia:

11 września 2022

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Dziedziniec zespołu dawnej Fabryki Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger, obecnie Calisia One
ul. F. Chopina 9 (w przypadku niepogody sala w hotelu)

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu

Osoba kontaktowa: ks. Michał Kühn

Telefon: 792 804 808

E-mail: kalisz@luteranie.pl

WWW: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kalisz.luteranie.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wo10pdltneInYRxzzkS9z8EHj3tOqYXCIvMV2mjolt827qsSgHYBxhbY&h=AT2GCy2cZS3xqj0a7eRl3x6muAVBayKW0kGk2jq6OgBb6opfgB3q687-p8Lt1ckfCfuylhXhEtGIWhjZSZcFT0jCD5fg_A-B1l0R6tGuGTBuDuXpQzbMM76Cqcd5WHahJq2W4Q

Informacja o organizatorze:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Kaliszu, w diecezji pomorsko-wielkopolskiej, założona w 1795.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.