fbpx

Spotkanie Integracyjne Artystów im. Jana Wałacha. TradycjaODNOWA

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

15:30

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wydarzenie w ramach EDD będzie podsumowaniem warsztatów twórczych, dla których bazą jest lokalna tradycja i połączenie z artystyczną spuścizną Jana Wałacha.

Wydarzenie w ramach EDD będzie zwieńczeniem warsztatów twórczych: połączenie tradycji z artystyczną spuścizną artystyczna Jana Wałacha, która wyrastała na kanwie kultury ludowej Beskidu Śląskiego. Wizja świata, jaką przedstawia w swojej sztuce, jest wyrazem wartości, jakie on sam zinternalizował. Twórczość plastyczna pośrednio pozwala na dostrzeżenie drugiej, głębszej warstwy związanej właśnie z kulturą, wartościami w niej zawartymi i z tym, co sam artysta uznał za godne zarejestrowania.
Spotkanie będzie nawiązaniem warsztatów prowadzonych dla osób dorosłych z wykorzystaniem różnorodnych technik twórczych i uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego, zarówno w formie niematerialnej, jak i materialnej. Sama przestrzeń wydarzenia, to obiekty drewniane znajdujące się w rejestrze zabytków. Nie zabraknie muzyki tradycyjnej, tj. skrzypce i gajdy.
W dniu wydarzenia dostępna będzie nieodpłatnie dla zwiedzajacych pracownia artystyczna Jana Wałacha, a samo wydarzenie ma charakter plenerowy.

Data rozpoczęcia:

16 września 2023

sobota

15:30

Data zakończenia:

16 września 2023

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, koncert

Lokalizacja:

Muzeum Jana Wałacha
43-470 Istebna 293

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha

Osoba kontaktowa: Ewa Cudzich

Telefon: 507522904

E-mail: cudziche@gmail.com

WWW: http://janwalach.com/

Informacja o organizatorze:

Najważniejszymi celemi i zadaniami Muzeum i Stowarzyszenia im. artysty Jana Wałacha są: ochrona i przechowywanie dorobku artystycznego Jana Wałacha we wszelkiej postaci oraz jego mienia osobistego. Dbałość o zabezpieczenie spuścizny artysty i działania promocyjne.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.