fbpx

Spotkanie autorskie

Data rozpoczęcia:

14 września 2016

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka zaprasza na promocję książki ”Diecezja Kaliska. Parafie, kościoły, kaplice. Przeszłość i teraźniejszość” i spotkanie z autorem ks. dr. Sławomirem Kęszką

Spotkanie odbędzie się 14 września 2016, godz. 17.00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Legionów 66

Monografia „Diecezja Kaliska. Parafie, kościoły, kaplice. Przeszłość i teraźniejszość” została wydana z inicjatywy biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka przez Kurię Diecezjalną w Kaliszu w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Autorami książki są: ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling, ks. dr Sławomir Kęszka i Jerzy Aleksander Splitt.

Publikacja powstała na podstawie źródeł rękopiśmiennych i drukowanych opracowań literatury pomocniczej oraz ankiet nadesłanych przez księży proboszczów.

W pierwszej części książki przedstawiono historię Kościoła Ziemi Kaliskiej począwszy od czasów chrystianizacji Południowej Wielkopolski do czasów współczesnych, w szczególny sposób ukazano utworzenie diecezji kaliskiej, powstanie Kurii Diecezjalnej i Wyższego Seminarium Duchownego. Udokumentowana została także historia Kapituły Katedralnej, Kolegiackiej i Konkatedralnej oraz wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Na łamach publikacji opisane są sanktuaria diecezji kaliskiej i postacie błogosławionych pochodzących z terenów diecezji kaliskiej, a także biogramy biskupów diecezjalnych i pomocniczych. Druga zasadnicza części monografii poświęcona jest poszczególnym parafiom w diecezji.

Data rozpoczęcia:

14 września 2016

środa

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, publikacja

Lokalizacja:

Biblioteka Główna

woj. wielkopolskie

Organizator

Nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6, biblio@mbp.kalisz.pl, tel. 62 757 34 30, www.mbp.kalisz.pl

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.