fbpx

Spotkania z Historią Pomorza - Bogusław X. w Trzebiatkowej 2023

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Spotkania z historią Pomorza w Trzebiatkowej organizowane są w celu upamiętnienia 500. rocznicy śmierci księcia zachodniopomorskiego Bogusława X.

Dlaczego Bogusław X w Trzebiatkowej? Otóż ponad 500 lat temu w roku 1515 Bogusław X nadał Trzebiatkową 6 rodom – Chamier, Jutrzenka, Malotka, Pank, Reszka i Zmuda. Ich potomkowie od 25 lat organizują Zjazdy Trzebiatowskich oraz są inicjatorami i współorganizatorami niniejszego wydarzenia.
Wydarzenie rozpocznie zasadzenie Dębu Bogusława X. w centrum wsi.
Następnie odbędzie się XV edycja wręczenia Medali Imienia Księcia Bogusława X. oraz prelekcja
dr. Tomasza Rembalskiego z UG o związkach Trzebiatkowej i Ziemi Bytowskiej z Bogusławem X.
i Księstwem Zachodniopomorskim.
W części artystycznej przedstawimy animowany film o podróży Bogusława X. do Ziemi Świętej przygotowany przez artystów ze Szczecina Kasię Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego,z którymi będzie można porozmawiać podczas spotkania autorskiego.
Na koniec przy kawie i kaszubskim „kuchu” będzie czas na rozmowy oraz obejrzenie wystawy przygotowanej przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie o ślubie Bogusława X z Anną Jagielonką.
Program:

• Posadzenie Dębu Bogusława X
• Wprowadzenie historyczne – dr. Tomasz Rembalski, Uniwersytet Gdański
• Wręczenie Medali im. Księcia Bogusława X. laureatom edycji 2023
• Pokaz filmu animowanego Wielka Podróż Bogusława X.
• Spotkanie z twórcami filmu
• Prezentacja wystawy Książę się żeni – ślub Bogusława X z Anną Jagielonką
• Spotkanie przy kawie

Organizatorzy i partnerzy:
Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza
im. Księcia Bogusława X
Koło Gospodyń Wiejskich Trzebiatkowa
Gminny Ośrodek Kultury Tuchomie
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Patronat honorowy:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
Jan Kleinszmidt
Starosta Powiatu Bytowskiego
Leszek Waszkiewicz
Wójt Gminy Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski

Patronat medialny:
Kurier Bytowski

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

16:00

Data zakończenia:

9 września 2023

sobota

19:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

77-134 Trzebiatkowa 37

woj. pomorskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza Imienia Bogusława X.

Osoba kontaktowa: Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski

Telefon: 660727163

E-mail: office@boguslawx.org

WWW: https://www.facebook.com/stowarzyszeniedziedzictwapomorza/

Informacja o organizatorze:

Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza wywodzi się z ruchu zjazdowego rodów kaszubskich i głównym jego celem jest kultywowanie tradycji rodzinnych i rodowych oraz ochrona ich dziedzictwa.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.