fbpx

Spacer – "Śladami Petra Michala Bohúňa po Bielsku-Białej", prowadzenie Teresa Dudek Bujarek

Data rozpoczęcia:

11 września 2022

niedziela

15:00

Data zakończenia:

11 września 2022

niedziela

17:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Peter Michal Bohúň był artystą łączącym różne narody i wyznania. Pochodził z Orawy, mieszkał na Liptowie, zmarł w Galicji. Był ewangelikiem, a zyskał mecenasa w Kościele rzymskokatolickim. Był portrecistą, malarzem scen religijnych.

We wrześniu 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin Petra Michala Bohúňa (1822–1879). Podczas wędrówki po współczesnym mieście Bielsko-Biała odkryjemy miejsca związane z postacią tego słowackiego malarza, który 14 lat spędził w mieście nad rzeką Białą; ewangelika, który malował głównie na zamówienie parafii rzymskokatolickich; działacza narodowego, który czynnie uczestniczył w Wiośnie Ludów; malarza akademickiego i nauczyciela, którego twórczość stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego miasta, jest pomostem pomiędzy narodem słowackim i polskim, pomiędzy różnymi konfesjami oraz epokami. Odwiedzimy miejsca, w których żył i tworzył; cmentarze, na których został pochowany malarz oraz jego bliscy (żona i córka), przypomnimy osoby, dzięki którym mógł tu godnie żyć i rozwijać swój talent (przemysłowcy, włodarze miasta, księża), omówimy obrazy o tematyce religijnej, znajdujące się po dziś dzień w przestrzeni naw bielsko-bialskich świątyń rzymskokatolickich oraz prace zgromadzone w kolekcji Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

Data rozpoczęcia:

11 września 2022

niedziela

15:00

Data zakończenia:

11 września 2022

niedziela

17:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zbiórka – Plac Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej / finisz – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Osoba kontaktowa: Natalia Dymanus

Telefon: 508358823

E-mail: natalia.dymanus@muzeum.bielsko.pl

WWW: https://muzeum.bielsko.pl/

Informacja o organizatorze:

Zamek Książąt Sułkowskich, Stara Fabryka, Dom Tkacza i Fałatówka – cztery miejsca tworzące Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.