fbpx

Spacer po Górce – Szklane Domy, idea a rzeczywistość

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W sobotę 17 września w godz. od 14.30 do 17.30 zapraszamy na wycieczkę pieszą pod hasłem „Spacer po Górce – Szklane Domy, idea a rzeczywistość”. Zbiórka o godz. 14.30 przy Sanatorium Marconi następnie ul. Rzewuskiego pójdziemy na Górkę. Tu w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju przeprowadzona zostanie prezentacja w formie slajdów z omówieniem historii obiektu. Powrót z Górki ul. Topolową do Sanatorium Marconi.

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

 

Pomysłodawcą i budowniczym szpitala był dr Szymon Starkiewicz, lekarz-społecznik. Pracując w Zagłębiu Dąbrowskim zetknął się z kalectwem dzieci spowodowanym gruźlicą kostno-stawową. Zapragnął leczyć je w warunkach bardziej przyjaznego środowiska przyrodniczego. Jego wybór padł na żwirową, nasłonecznioną górkę, należącą do rolników położonej obok Buska wsi Zbludowice. Akcję propagandową na temat budowy sanatorium dziecięcego w Busku-Zdroju rozpoczął w 1918 roku. Pierwszą kolonię dziecięcą zorganizował na „Górce” w 1920 r. w 6 namiotach Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, w następnych latach kontynuował leczenie dzieci w wybudowanych na ten cel pawilonach. Kamień węgielny pod budowę pierwszego w Polsce sanatorium dla dzieci został położony w 1922 r., a już w 1926 r. szpital przyjął pierwszych pacjentów. W realizacji budowy uczestniczyło Ministerstwo Zdrowia i powstające wówczas Kasy Chorych, które wspomagały budowę w zamian za otrzymywane później miejsca na leczenie dla swoich pacjentów. Znaczący udział finansowy wniosły osoby fizyczne: często byli to bliscy zamożni przyjaciele dr Starkiewicza, a także pozyskiwani przez wdzięcznych rodziców, nowi darczyńcy. Dr Starkiewicz sam pracował na rzecz budowy sanatorium bardzo ciężko, umiał też pozyskać wielu przyjaciół do realizacji swojej idei. Nieocenionymi pomocnikami Starkiewicza byli dwaj chłopi – Adam Ficek i Jakub Nizioł. Na południowym zboczu „Górki” założył ogród, sad owocowy i gospodarstwo hodowlane, na zboczu północnym park szpitalny ze zbiornikami wodnymi, boiskiem sportowym i plastyczną mapą Polski, w szpitalu funkcjonowała szkoła co na ówczesne czasy było nowatorskim przedsięwzięciem. W czasie okupacji obiekt został przekształcony w szpital dla dorosłych a Szymon Starkiewicz zwolniony z pracy w 1941 r. Po wojnie powrócił na Górkę pełniąc pomniejsze funkcje, odsuwany był przez kolejne dyrekcje od podejmowania ważnych decyzji. Po przejściu na emeryturę prowadził praktykę lekarską w Busku-Zdroju. Zmarł 1 stycznia 1962 r. w wieku 84 lat. Obecnie w budynku na Górce Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. prowadzi Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza.

 

Organizatorzy:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 22, tel. 41 3782319, fax 41 3708318

e-mail: buskie@wp.pl, artbuskie@wp.pl, www.bsck.busko.pl

 

Centrum Informacji Turystycznej w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 22, tel.41 3701022, fax 41 3701022

e-mail: informacja@busko.travel, www.busko.travel

Data rozpoczęcia:

17 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Sanatorium Marconi

woj. świętokrzyskie

Organizator

Nazwa: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Centrum Informacji Turystycznej w Busku-Zdroju

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.