fbpx

Sobotni spacer z książką

Data rozpoczęcia:

10 września 2016

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Pracownicy filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacinskiego w Lublinie, zapraszają na wydarzenie zatytuowane „Sobotni spacer z książką”. Spacer rozpoczynie się w czytelni, gdzie każdy z uczestników obejrzy album: „Cmentarze lubelskie” – Piotr Dymmel, Robert Litwiński. Następnie będzie miała miejsce krótka prezentacja książki i teoretyczny wstęp odnośnie historii lubelskiego cmentarza przy ul. Lipowej. Spacer będzie prowadzony przez historyka sztuki, który opowie o rzeźbie nagrobkowej z perspektywy historycznej, estetycznej i muzealnej. Przy wybranych, wyróżniających się formą i walorami estetycznymi, nagrobkach będzie czytany ich opis z ww. albumu.

 

„Sobotni spacer z książką” 10 września 2016 r., godz. 10.00


Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

www.mbp.lublin.pl

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.