fbpx

Ślązacy oraz Polacy - serdeczny splot historii, kultury i tradycji

Data rozpoczęcia:

11 września 2019

środa

10:00

Data zakończenia:

11 września 2019

środa

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wydarzenie Ślązacy i Polacy – serdeczny splot historii, kultury i tradycji będzie polegało na zwiedzaniu Muzeum Szkolnego w Syryni, prezentacji krótkiego filmu na temat lokalnego bohatera powstań śląskich Alojzego Segeta, dowódcy IV Raciborskiego Pułku Powstańczego oraz prezentacji eksponatów związanych z powstaniami

W Muzeum Szkolnym w Syryni zgromadzone są eksponaty związane z kulturą ludową Górnego Śląska, są również pamiątki związane z powstaniami śląskimi przekazane przez rodzinę Franciszka Adamczyka – powstańca z Syryni. Zostanie zorganizowane zwiedzanie tego muzeum dla wszystkich chętnych, a szczególnie młodzieży. Zaprezentowany zostanie również film o Alojzym Segecie, dowódcy IV Raciborskiego Pułku Powstańczego, członka komitetu pomocy polskim uchodźcom wojennym we Francji podczas II wojny światowej i założyciela Spółdzielni Handlowej w Lubomi. Grupa Rekonstrukcji Historycznych Powstaniec Śląski z Wodzisławia Śląskiego zaprezentuje posiadane stroje i mundury oraz inne pamiątki związane z powstaniami. Przygotowana zostanie również wystawa zdjęć związanych z tą tematyką.

Data rozpoczęcia:

11 września 2019

środa

10:00

Data zakończenia:

11 września 2019

środa

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie

Lokalizacja:

Muzeum Szkolne przy Szkole Podstawowej w Syryni, ul. Powstańców Śląskich 26,
44-361 Syrynia

woj. śląskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubomi
  • Szkoła Podstawowa w Syryni

Osoba kontaktowa: Marek Jakubiak

Telefon: 324516094

E-mail: gok@lubomia.pl

Informacja o organizatorze:

GOKSiR Lubomia jest samorządową instytucją kultury. Od 2011 r. organizuje inscenizacje Bitwy Bukowsko-Olzańskiej, która odbyła się podczas III Powstania Śląskiego. Przy GOKSiR działają chóry, które wywodzą się z okresu walk o przyłączenie Śląska do Polski, zespoły śpiewacze i taneczne.ś

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.