fbpx

"Ślązacy dla Niepodległej. Trwanie - wiara - nadzieja - walka"

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa będąca częścią zadania „Ślązacy dla Niepodległej” będzie ukazywała aktywność miejscowego środowiska polskiego w dążeniach Polaków mieszkających na Śląsku do przyłączenia regionu do odzyskującej niepodległość Polski.

Wystawa będzie ukazywała aktywność miejscowego środowiska polskiego. Na planszach wystawowych pokazane zostaną opolanom miejsca, które nie są przez nich identyfikowane historycznie. W sposób ciekawy i atrakcyjny wizualnie pokażemy nie tylko wielką politykę światową, która pojawiła się w traktacie wersalskim w artykule 88 dotyczącym Śląska, ale także codzienne życie na pograniczu. Pojawią się nazwiska lokalnych działaczy polskich: Damboń, Koraszewski, Koszyk czy Poliwoda oraz polskie inicjatywy, takie jak „Gazeta Opolska” i manifestacje z okazji świąt narodowych. Opole jako siedziba Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej dla Górnego Śląska i ze stacjonującymi wojskami sił ententy stało się w tym jednym momencie historycznym centrum wydarzeń międzynarodowych, identyfikowanym na mapie Europy. Sprawa Śląska stała się dla państw europejskich ważna i właśnie wizję europejską przedstawimy na wystawie.

Data rozpoczęcia:

7 września 2019

sobota

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Opole, Urząd Wojewódzki

woj. opolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Instytut Śląski w Opolu
  • Muzeum Śląska Opolskiego
  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  • Archiwum Państowe w Opolu

Osoba kontaktowa: Agata Haas

Telefon: 533 336 306

E-mail: a.haas@instytutslaski.com

WWW: http://instytutslaski.com/

Informacja o organizatorze:

Instytut Śląski w Opolu, jako spadkobierca przedwojennego katowickiego Instytutu Śląskiego – pozostaje wielodyscyplinarną placówką naukową, którego merytoryczny zakres badań wyznaczają zagadnienia charakterystyczne dla historycznego górnego Nadodrza, w szczególności Śląska.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.