fbpx

„Śladem dworów i pałaców Suwalszczyzny”

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

08:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

21:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Tematyka zaplanowanych wydarzeń nawiązuje do przywróconego, poprzez wydaną w 2018 r. publikację „Dwory na Suwalszczyźnie” Andrzeja Matusiewicza, dziedzictwa dawnych dworów lub ich historycznych śladów na pograniczu polsko-litewskim. Historyczne dzieje ich właścicieli to w wielu przypadkach różnorodny polski splot.

Zapraszamy na objazd terenowy (autokarem) fragmentu dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-litewskiego. W trakcie: zwiedzanie zabytkowego pałacu w Pojeziorach (Paežeriai, Litwa), udział w koncercie pieśni historycznych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie (13:00 – 14:00), zwiedzanie pozostałości kilku dworów na ziemi suwalskiej – m.in. w Motulach k. Filipowa, w Starej Hańczy, w Sudawskich, zwiedzanie historycznych obiektów w Wiżajnach (m.in. obelisk pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego), ponadto odwiedzenie w m. Sudawskie legendarnej mogiły Świdy (powstaniec styczniowy) i grodziska pojaćwieskiego zwanego Gulberek, Święta Góra albo Mała Warszawa. W Sudawskich odbędzie się też prezentacja multimedialna Andrzeja Matusiewicza (autora książki „Dwory na Suwalszczyźnie”) o innych dworach okolic Wiżajn. Udział na podstawie wcześniejszej rejestracji u głównego organizatora (Starostwo Powiatowe w Suwałkach). Współpraca: Świetlica Gminna w Wiżajnach, Nadleśnictwo Suwałki.

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

08:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

21:30

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja, zwiedzanie

Lokalizacja:

Sudawskie, gm. Wiżajny
Filipów,
Pojeziory/LT

woj. podlaskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Powiat Suwalski / Starostwo Powiatowe w Suwałkach
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Osoba kontaktowa: Beata Chełmicka-Bordzio

Telefon: 87 565 92 72

E-mail: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl

WWW: http://www.powiat.suwalski.pl/

Informacja o organizatorze:

Powiat Suwalski (Starostwo Powiatowe w Suwałkach) już od 2009 roku współpracuje z samorządem Województwa Podlaskiego na rzecz organizacji obchodów EDD w północnej części województwa.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.