fbpx

Śladami książki dawnej: wędrowni drukarze i drukarnie na ziemiach ukraińskich Rzeczypospolitej XVI-XVII w.

Data rozpoczęcia:

15 września 2024

niedziela

15:00

Data zakończenia:

15 września 2024

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zapraszamy w podróż szlakami wędrownych drukarzy i drukarni działających na ziemiach ukraińskich Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. Część ich dorobku drukarskiego znajduje się w zbiorach Ossolineum i tymi skarbami pragniemy się z Państwem podzielić.

W XVI-XVII w. na ziemiach ukraińskich Rzeczypospolitej działało kilka wędrownych oficyn i drukarzy, którzy tłoczyli książki w różnych językach czcionką łacińską oraz cyrylicką. Polskie wędrowne drukarstwo tego okresu prezentuje Jan Szeliga, większość stanowili jednak Ukraińcy i Białorusini, m.in. K. Trankwilion Stawrowiecki, P. Domżiwa Lutkowicz Telica, T. Werbicki, S. Sobol. Fragmenty dorobku wymienionych drukarzy i oficyn znajdują się w zbiorach Ossolineum. Prowadzi dr Olga Tkachuk.

Data rozpoczęcia:

15 września 2024

niedziela

15:00

Data zakończenia:

15 września 2024

niedziela

16:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Gmach główny Ossolineum, ul. Szewska 37, Refektarz

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Narodowa Biblioteka Ossolineum, Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Osoba kontaktowa: Małgorzata Łukaszek

Telefon: 713719571

E-mail: dzialprogramowy@ossolineum.pl

WWW: https://biblioteka.ossolineum.pl/

Informacja o organizatorze:

Narodowa Biblioteka Ossolineum jest najstarszą częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Założona w 1817 w celu gromadzenia i pomnażania związanych z Polską dóbr kultury, poprzez prowadzenie biblioteki, wydawanie i drukowanie naukowego czasopisma i udostępnianie zgromadzonych dzieł publiczności.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.