fbpx

Skarb brakteatów z okolic Łagiewnik - wystawa

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

10:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Skarb brakteatów z XIII wieku z ok. Łagiewnik odkryto w 2022 roku. W skład prezentowanego znaleziska wchodzą jednostronne denary śląskie oraz niemieckie, szczególnie efektowne szerokie brakteaty miśnieńskie oraz saksońskie z przełomu XII/XIII wieku.

Skarb monet z gminy Łagiewniki to pierwsze od ponad 100 lat odkrycie dużego zespołu monet z XIII wieku na Dolnym Śląsku. Wcześniej odkryte skarby uległy zatraceniu w wyniku II wojny światowej, a ich dane publikacje nie zawierają wielu wiadomości niezbędnych do nowoczesnych badań. Nie mieliśmy zatem aż do teraz materiału, który pozwoliłby nam rozpoznać nowymi metodami emisję i obieg pieniądza na Dolnym Śląsku w czasie, gdy przeżywał tzw. rewolucję handlową – szybką zmianę stosunków społecznych i gospodarczych, rozpowszechnienie się użytku pieniądza i powstanie warstwy ludzi utrzymujących się z handlu i udzielania pożyczek. Zawarte w skarbie monety to brakteaty, czyli monety jednostronne z cienkiej srebrnej blaszki. Wiele z nich reprezentuję wysoką wartość artystyczną. Oprócz wiedzy naukowej, przynoszą nam one piękny materiał ekspozycyjny. We współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i dzięki finansowaniu ze strony Narodowego Banku Polskiego możliwa była konserwacja części skarbu oraz przygotowanie ich ekspozycji.  Prezentowany skarb jest wyjątkowym źródłem do poznania historii pieniądza, a wystawa jest pierwszą publiczną ekspozycją tego skarbu.
Oczyszczenie monet jest niezbędne dla zastosowania odpowiednich metod naukowych, w szczególności analizy połączeń stempli, a także studiów traseologicznych. Prace konserwatorskie i preparatorskie, a także zabezpieczenie powierzchni brakteatów jest niezbędne dla zachowania tych monet w niezmiennym stanie. Upublicznienie tego skarbu oraz wprowadzenie go do obiegu naukowego leży w interesie szeroko pojętego dobra kultury i dziedzictwa narodowego. Jest to ważne dla społeczności lokalnej, społeczności naukowej, ale również dla całego społeczeństwa, które utożsamia się z naszym dziedzictwem narodowym. Nadmienić należy, że już wstępny ogląd skarbu przyniesie całkiem nowe spojrzenie na dzieje pieniądza polskiego, jego emisji, obiegu i tezauryzacji. Umożliwienie jego opracowania poprzez oczyszczenie monet przyczyni się do istotnego poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

10:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Refektarz
Wrocław, ul. Szewska 37

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Osoba kontaktowa: Marta Pękalska

Telefon: 691946496

E-mail: marta.pekalska@ossolineum.pl

WWW: https://ossolineum.pl/

Informacja o organizatorze:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce. Jest następcą prawnym fundacji ustanowionej przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 1817 r. i kontynuuje jej działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i upowszechniania zbiorów.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.