fbpx

Seminarium popularno-naukowe pt. „Ślady bitwy pod Filipowem - 1656”

Data rozpoczęcia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika
W niedzielne popołudnie – 18 września – wyruszymy w okolice Filipowa, aby w 360 rocznicę zwiedzić pole bitwy, jaka miała tu miejsce 22 października 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego.

Bitwa filipowska została zapamiętana m.in. z powodu ucieczki z rąk wojsk Rzeczypospolitej cennego jeńca – księcia Bogusława Radziwiłła, co w „Potopie” opisał Henryk Sienkiewicz. Podczas wizyty w Filipowie odwiedzimy też odnowiony pomnik i tablicę informacyjną upamiętniające tamte wydarzenia.

Program

13:30 Odsłonięcie odnowionej tablicy informacyjnej i pomnika bitwy z 1656 roku

13:40 Zwiedzanie miejsc stanowisk wojsk polsko-litewskich w Filipowie (T. Sobuniewski, S. Augusiewicz)

14:40 Zwiedzanie miejsc stanowisk wojsk szwedzkich w ok. Mieruniszek (T. Sobuniewski, S. Augusiewicz)

18:00 wspólne ognisko w obozie hetmana Gosiewskiego

(udział na podstawie wcześniejszej rejestracji uczestnictwa do 14 września w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, tel. 87 565 92 72)

Powiat Suwalski – wydarzenia w ramach EDD 2016 współorganizuje z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach, Archiwum Państwowym w Suwałkach, Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Gminą Filipów, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Filipowie, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Filipowie,  Zespołem Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Data rozpoczęcia:

18 września 2016

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Organizator

Nazwa: Powiat Suwalski

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.