fbpx

"Ścieżka plebiscytu"

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

10:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W czasie wyjścia terenowego prześledzimy historyczną granicę między Prusami Wschodnimi i Zachodnimi oraz jej zmiany po plebiscycie. Będzie to okazja do dyskusji nad kształtowaniem się państwowości w odradzającej się Polsce i panujących nastrojach w regionie.

11 lipca 1920 roku w Prusach Wschodnich odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy mieli zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich.

Wyniki plebiscytu były dla Polski druzgocącą klęską, jednak w jego wyniku przyłączono do Polski 7 wsi, w tym Groszki, i zmieniono przebieg granicy Prus Wschodnich. W czasie wyjścia terenowego prześledzimy historyczną granicę oraz jej zmiany po plebiscycie, będzie to okazja do dyskusji nad kształtowaniem się państwowości w odradzającej się Polsce i panujących nastrojach w regionie. Jakie oddziaływanie na lokalną społeczność miały znaczące europejskie wydarzenia? Czy zachodzące zmiany miały wpływ na tożsamość narodowościową mieszkańców regionu? Poznajmy lokalny kontekst dużych, historycznych wydarzeń i przyczyny powodzenia plebiscytu akurat w Groszkach.

W czasie wędrówki będzie nam towarzyszyć Marcin Zalewski – etnograf i regionalista. Trasa do przejścia to 8 km (ok. 3 h), prosimy pamiętać o wygodnym obuwiu i odpowiednim ubraniu.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

10:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Groszki (Gmina Rybno), plac wiejski z pamiątkowym obeliskiem

woj. warmińsko-mazurskie

Organizator

Nazwa: Welski Park Krajobrazowy

Osoba kontaktowa: Izabela Redman-Zalewska

Telefon: 236981036

E-mail: wpk.i.redman@warmia.mazury.pl

WWW: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/welski

Informacja o organizatorze:

Welski Park Krajobrazowy w 2018 roku zainicjował Wędrowną Grupę Krajoznawczą, która co miesiąc wędruje po terenie Parku wytyczając nowe szlaki i poznając dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Wędrowna Grupa Krajoznawcza to krajoznawstwo dla każdego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.