fbpx

Ruś, Małorosja, Kresy: ziemie współczesnej Ukrainy na dawnych mapach w zbiorach Działu....

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

14:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W wykładzie pokazane zostanie znaczenie i geneza określeń „Ruś”, „Małorosja” i „Kresy”, wyjaśnione zostaną wątpliwości, jakie określenia te mogą budzić u współczesnego odbiorcy. Bazą ilustracyjną będą dawne mapy przechowywane w Bibliotece Ossolineum.

„Ruś, Małorosja, Kresy: ziemie współczesnej Ukrainy na dawnych mapach w zbiorach Działu Kartografii Biblioteki Ossolińskich”.

Znaczna część współczesnych terytoriów Republiki Ukrainy była w dawnych wiekach częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku jej rozbiorów u schyłku XVIII wieku weszły one w skład Imperium Rosyjskiego oraz Cesarstwa Austrii, które narzuciły im własne nazewnictwo geograficzno-polityczne. Jednak Polacy często określali te ziemie (lub ich część) terminem „Kresy”. Prelekcja ma na celu ukazanie znaczenia i genezy poszczególnych określeń oraz wyjaśnieniu wątpliwości, jakie mogą one budzić u współczesnego odbiorcy. Jako ilustracja wykorzystane będą dawne mapy przechowywane w Bibliotece Ossolineum.

Galeria

Data rozpoczęcia:

17 września 2022

sobota

14:00

Data zakończenia:

17 września 2022

sobota

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Biblioteka Ossolineum, ZNiO, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
Aula im. M. Gębarowicza, parter (skrzydło północne)

woj. dolnośląskie

Organizator

Nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Osoba kontaktowa: Marta Pękalska

Telefon: (71) 3356488

E-mail: informacja@ossolineum.pl

WWW: https://ossolineum.pl

Informacja o organizatorze:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – jedna z najstarszych instytucji kultury w Polsce. Fundacja założona we Lwowie przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w 1817 r. ZNiO tworzą obecnie Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Wydawnictwo Ossolineum i Muzeum Pana Tadeusza.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.