fbpx

Rowerowy objazd zabytkoznawczy "Spichlerze chłopskie na raciborszczyźnie"

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

13:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Na ok. 33 km trasie rowerzyści będą mieli okazję zobaczyć minimum 7 z kilkunastu zachowanych na raciborszczyźnie lamusów, między innymi spichlerz w Sudole, w Bolesławiu i w Borucinie.

Małe, drewniane lub drewniano-murowane, kopulaste, tynkowane gliną spichlerze chłopskie zachowane na ziemi raciborskiej były budowane od początku XVIII w. do połowy XIX w. Do naszych czasów zachowało się ich kilkanaście, kiedyś było ich znacznie więcej. Większość znajduje się w rękach gospodarzy, którzy odziedziczyli je po swoich przodkach. Kilka przykładów takich budowli znajduje się w skansenach – do Górnośląskiego parku Etnograficznego w Chorzowie został przeniesiony lamus z Bojanowa. Obiekty te są cennym świadectwem przeszłości społeczności wiejskiej. W czasie wycieczki będzie możliwość zajrzenia do niektórych z nich, między innymi do spichlerza będącego własnością Miasta Racibórz, w którym prowadzony jest już IV etap ratunkowej konserwacji. Rowerzyści podążając szlakiem zachowanych lamusów odwiedzą urokliwe wioski Raciborszczyzny, między innymi Bolesław czy Borucin. Na trasie planowane są postoje, spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności oraz poczęstunek. Trasa będzie liczyła około 33 km. Uczestnicy zobaczą minimum 7 z kilkunastu zachowanych obiektów.
Zapisy na wycieczkę przyjmowane są mailowo na adres mkz@um.raciborz.pl do 5 września 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób – liczy się kolejność zgłoszeń.

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

13:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

20:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

zwiedzanie, wycieczka / spacer

Lokalizacja:

Objazd rozpocznie się na Rynku w Raciborzu, spotkanie pod Kolumną Maryjną.

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Miasto Racibórz

Osoba kontaktowa: Maria Olejarnik

Telefon: 32 75 50 743

E-mail: mkz@um.raciborz.pl

WWW: https://www.raciborz.pl/

Informacja o organizatorze:

Organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Racibórz poprzez Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.