fbpx

Puławskie drogi

Data rozpoczęcia:

15 czerwca 2020

poniedziałek

Data zakończenia:

24 września 2020

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Obchody 28. edycji EDD w ZSO nr1 im. KEN w Puławach będą przebiegały wokół tematyki związanej z przewodnim hasłem ,,Moja Droga” i tradycyjnie obejmą zakres działań z wielu dziedzin. Pozwolą ukazać różnorodność i wieloznaczność „Puławskich dróg” poprzez zachowane dziedzictwo materialne i niematerialne.

EDD rozpoczną się sesją naukową, w trakcie której uczniowie zaprezentują materiały z dziedziny literatury, historii, geografii i przyrody ukazujące różnorodność i wieloznaczność „Puławskich dróg”. Podkreśleniem puławskiej drogi do niepodległości będzie spacer uczniów i złożenie kwiatów przy znajdującym się w otoczeniu szkoły ,,Pomniku katyńskim”. Koordynatorki szkolnego projektu zaplanowały przeprowadzenie z podziałem na kategorie wiekowe konkursów: literackiego, plastycznego, fotograficznego i multimedialnego. Do każdego z konkursów organizatorki redagują szczegółowy regulamin oraz powołują jury. W pierwszej oficjalnej części EDD 2020 nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursów.

Powyższym działaniom będą towarzyszyły wystawy prac uczestników konkursów oraz publikacje na stronach internetowych szkoły i portalach społecznościowych. Przewidziane zostały wycieczki, podczas których uczniowie odwiedzą Muzeum rowerów w Gołębiu i Muzeum Czartoryskich w Puławach. Bezpośrednim nawiązaniem do motywu drogi będzie rajd rowerowy do Kazimierza i wycieczka piesza w wąwozy. Atrakcją tegorocznych obchodów EDD będzie występ zespołu folklorystycznego ,,Żyrzynianki”, który zaprezentuje ludowe piosenki, opowieści i gawędy tematycznie związane z hasłem przewodnim. Członkinie zespołu przygotują również degustację regionalnych wyrobów kulinarnych.

EDD w ZSO nr 1 im. KEN od pierwszej organizowanej edycji w 2010 roku zdecydowanie rozszerzyły swoją formułę w zakresie wieloaspektowości działań oraz adresatów tego wydarzenia, dzięki czemu obchody obejmą swoim zasięgiem społeczność ok. 1000 odbiorców i uczestników.
Szkolne koordynatorki ze względu na doniosłość i zasięg projektu postanowiły zaangażować i włączyć do jego realizacji innych nauczycieli, którzy objęliby opieką i czuwali nad poszczególnymi zadaniami (np. zorganizowaniem rajdu rowerowego i wycieczki pieszej w wąwozy), z których uczestnicy przygotują fotoreportaż zaprezentowany na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych. Formą rozpropagowania EDD na terenie szkoły będzie udostępnienie scenariuszy godzin wychowawczych, podczas których wychowawcy zapoznają uczniów z ideą EDD. 15.06.2020 nastąpi ogłoszenie i rozpropagowanie konkursów adresowanych do uczniów LO i SP. 04.09.2020 r. – otwarcie imprezy: plakaty i ulotki promujące szkolne obchody EDD 2020, przekazanie nauczycielom scenariuszy godzin wychowawczych dotyczących ww imprezy. 18.09.2020 po sesji naukowej nastąpi ogłoszenie wyników konkursów i występ Zespołu Śpiewaczego „Żyrzynianki”. Rajd rowerowy i wycieczki zostaną zorganizowane do końca września. Należy dodać, że niektóre działania zaplanowane w tradycyjnej formie, mogą być zrealizowane on-line. Jest to zależne od sytuacji epidemicznej w kraju.

Data rozpoczęcia:

15 czerwca 2020

poniedziałek

Data zakończenia:

24 września 2020

czwartek

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, ul Kaniowczyków 32

woj. lubelskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach
  • Szkolne koordynatorki projektu: Renata Marcinko, Marzenna Syta

Osoba kontaktowa: Renata Marcinko

Telefon: 793111734

E-mail: rmarcinko@interia.pl

WWW: http://www.ken.pulawy.pl

Informacja o organizatorze:

W skład ZSO Nr 1 im. KEN w Puławach wchodzi SP nr 9 i II LO. Szkoła obecnie liczy ponad tysiąc uczniów. Od 2010 roku aktywnie włącza sie w organizację kolejnych edycji EDD.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.