fbpx

Puławski Splot

Data rozpoczęcia:

6 września 2019

piątek

09:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 wpisują się w ogólnopolski wieloletni program NIEPODLEGŁA . Tegoroczne obchody EDD w ZSO nr1 im. KEN w Puławach będą przebiegały wokół tematyki związanej z przewodnim hasłem ,,Polski splot” i tradycyjnie obejmą swoim zakresem działania z wielu dziedzin.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 już po raz kolejny pozwolą ukazać ,,puławskie drogi ku niepodległości” poprzez zachowane dziedzictwo materialne – niemych świadków historii oraz niematerialne – obecne w świadomości zbiorowej i jednostkowej.

EDD 2019 rozpoczną się od sesji naukowej, w trakcie której uczniowie zaprezentują treści związane z dziedziną historii, z wartościami materialnymi i niematerialnymi stanowiącymi ,,osnowę”, na której odradzało się Państwo Polskiego Przedstawią także prezentację o tradycji polskiego ubioru, czego zwieńczeniem będzie pokaz mody okresu XX-lecia międzywojennego.

 

Koordynatorki szkolnego projektu zaplanowały przeprowadzenie z podziałem na kategorie wiekowe konkursów: literackiego, plastycznego, fotograficznego, multimedialnego, ,,architektonicznego” adresowanych do uczniów liceum oraz szkoły podstawowej. Do każdego z konkursów organizatorki redagują szczegółowy regulamin oraz powołują jury. W pierwszej oficjalnej części EDD 2019 nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursów.

Powyższym działaniom będą towarzyszyły wystawy prac uczestników konkursów oraz publikacje na stronach internetowych szkoły i lokalnych portalach społecznościowych.

Przewidziane zostały wycieczki, podczas których uczniowie odwiedzą Muzeum Czartoryskich w Puławach, w którego skład wchodzą m.in Domek Gotycki i Świątynia Sybilli. Tegoroczne EDD zbiegają się w Puławach z rocznicą powstania pierwszego na ziemiach polskich muzeum założonego przez Księżną Izabellę Czartoryską.

 

Atrakcją tegorocznych obchodów EDD będzie występ zespołu folklorystycznego ,,Żyrzynianki”, który zaprezentuje ludowe piosenki, opowieści i gawędę tematycznie związane z hasłem przewodnim. Członkinie zespołu przygotują również degustację regionalnych wyrobów kulinarnych, pokaz wytworów rękodzieła artystycznego i krótkie warsztaty w zakresie rzemiosła ludowego.

Artystki ludowe , demonstrując przędzenie lnu, zaproszą widownię do wspólnego śpiewania piosenki ,,Prząśniczka” tematycznie związanej z ww czynnością, a także z Rokiem Moniuszkowskim .

 

EDD w ZSO nr 1 im. KEN od pierwszej organizowanej edycji adresatami tego wydarzenia czynią całą społeczność szkolną, dzięki czemu obchody obejmą swoim zasięgiem ok. 1000 odbiorców i uczestników.
Szkolne koordynatorki ze względu na doniosłość i zasięg projektu postanowiły zaangażować i włączyć do jego realizacji innych nauczycieli, którzy objęliby opieką i czuwali nad poszczególnymi zadaniami. Formą rozpropagowania EDD na terenie szkoły będzie udostępnienie wszystkim klasom materiałów promocyjnych, z których uczniowie na godzinach wychowawczych zapoznają się z ideą EDD oraz NID.

Ze względu na kształt architektoniczny placówki (posiadane patio szkolne) koordynatorki planują zorganizować ,,Szkolną strefę młodego Polaka”, gdzie można będzie przeprowadzić niektóre z zaplanowanych działań m.in. urządzić występ Zespołu śpiewaczego ,,Żyrzynianki” lub pokaz mody XX-lecia.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu, uczą dumy z przynależności do społeczności lokalnej i narodu, który pomimo dziejowych burz obronił swoją tożsamość i odzyskał niepodległość. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny i tego, że jesteśmy Polakami!

 

06.09.2019 r. –otwarcie imprezy : plakaty i ulotki promujące szkolne obchody EDD 2019, przekazanie nauczycielom i wychowawcom informacji dotyczących ww imprezy, audycja przez szkolny radiowęzeł , ogłoszenie i rozpropagowanie konkursów adresowanych do uczniów LO i SP

a) konkurs literacki inspirowany tematem przewodnim – ,,Sploty zdarzeń” – LO

b) konkurs plastyczny i fotograficzny- ,,XX-lecie międzywojenne utrwalone w architekturze Puław i okolic ” – LO i SP
c) konkurs ,,artystyczny” – ,,Po nitce do kłębka. Co można zrobić ze sznurka?”- SP i LO
d) konkurs na prezentację multimedialną – ,,Tradycja rzemiosła w mojej rodzinie / mojej rodzinnej miejscowości”- PG, LO

 

12.-13.09.2019 r. – realizacja projektu – klub szkolny / patio, godz. 9.00-13.00
a) przeprowadzenie sesji naukowej poświęconej przewodniemu tematowi EDD 2019 –
,,Puławski splot”
– ,,Osnowa na której odradzało się Państwo Polskie.
– ,,Jak skracały się spódnice? O tradycji i historii polskiego ubioru”
– Pokaz mody XX-lecia międzywojennego
– ,,Nitką malowane” – wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego

b) warsztaty rękodzieła przeznaczone dla uczniów w różnych grupach wiekowych prowadzony przez twórców ludowych

c) występ zespołu folklorystycznego ,,Żyrzynianki”
,,Jak to ze lnem było?”
– piosenki ludowe związane z czynnościami gospodarskimi, a w szczególności z obróbką lnu
– gwarowe opowieści na ww temat
– ludowe opowieści inspirowane przewodnim tematem
– prezentacja wytworów sztuki ludowej
– degustacja regionalnych wyrobów kulinarnych
– warsztaty i pokaz w zakresie rzemiosła ludowego (np. przędzenie na kołowrotku, obróbka lnu).
Zwieńczeniem występu artystek ludowych będzie wspólne śpiewanie ,,Prząśniczki” S. Moniuszki.

 

20.09.2019 r. – realizacja projektu c.d. – klub szkolny, godz. 9.00.
a) uroczyste ogłoszenie wyników konkursów (plastyczny, literacki, fotograficzny, multimedialny, artystyczny) , nagrodzenie laureatów i wręczenie dyplomów uczestnictwa,
b) otwarcie wystawy pokonkursowej prac plastycznych, fotograficznych i artystycznych
c) prezentacja wytworów rękodzieła wykonanych podczas warsztatów

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W dniach 09.-27. 09. 2019 r. zorganizowane zostaną wycieczki:
– do Skansenu w Lublinie
– do Muzeum Czartoryskich w Puławach.
2. W dniach 20. 09.- 04.10. 2019 r. czynna będzie wystawa pokonkursowa prac uczniowskich .
3. Zamieszczona zostanie publikacja na stronach internetowych szkoły oraz artykuły informacyjne w lokalnych mediach.

Partnerzy

Rada Szkoły i Rada Rodziców przy ZSO nr 1 im. KEN, Zes. Śpiewaczy Żyrzynianki, U Trzeciego Wieku

Data rozpoczęcia:

6 września 2019

piątek

09:00

Data zakończenia:

13 września 2019

piątek

13:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

24-100 PUŁAWY
ul. Kaniowczyków 32
tel.81 886 40 37

woj. lubelskie

Organizator

Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1 w Puławach

Osoba kontaktowa: Renata Marcinko

Telefon: 81 886 40 37

E-mail: rmarcinko@interia.pl

Informacja o organizatorze:

Zespół Szkół Ogólnokształcących składający się z LO nr 2 i SP nr 9; ogółem ok. 1000 uczniów.
Szkolne koordynatorki projektu: Renata Marcinko i Marzenna Syta – polonistki i pasjonatki- z ideą EDD są związane od wielu lat i czynnie włączają się corocznie w organizację projektu.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.