fbpx

Przywracanie dziedzictwa

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

14:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Zwiedzanie Zamku Bibersteinów i Pałacu Promnitzów – to wydarzenie niecodzienne. Od czasu odbudowania spalonego hełmu, uskuteczniane jest dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Region Łużyce – realizatora projektu rekonstrukcji wieży po pożarze.

Zamek Bibersteinów wraz z Pałacem Promnitzów i Sekretnym Ogrodem w Żarach jest największym tego typu zespołem rezydencjonalnym na terenie województwa lubuskiego. Stanowi swoistą ikonę polskich Łużyc, których stolicą jest miasto Żary. Mało kto wie, co skrywają zamkowe mury i jak mocno są one związane z historią Polski i Europy. Z tą pierwszą wiążą je postacie naszych królów: Henryka Walezego, Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa, a z drugą postać Georga Philipa Telemanna, który mieszkał i tworzył na zamku oraz brał ślub w tamtejszej kaplicy.
Zbudowany w XIII w. przez Devinów, a następnie rozbudowany przez Packów zamek, stał się w wieku XIV własnością Bibersteinów, którzy po dwóch stuleciach swojej obecności w Żarach nadali zamkowi zachowaną po dzień dzisiejszy bryłę. Po wymarciu żarskiej linii rodu Bibersteinów, Żary stały się własnością Promnitzów, którzy skupiali się głównie nad kontynuacją wystroju wnętrz gotycko-renesansowej budowli.
Stare i niewygodne zamczysko nie mogło sprostać wymaganiom rodu, którego prestiż i ranga wciąż rosły. Dlatego na początku XVIII wieku dobudowano do niego okazałą barokową rezydencję z wewnętrznym dziedzińcem, Sekretnym Ogrodem, ujeżdżalnią koni, parkami: angielskim i francuskim oraz Pałacem Zabaw (zwanym również Pałacem Letnim).
Nieukończony nigdy pałac, wzniesiony wg. projektu znanego drezdeńskiego architekta Georga Bähra, wraz z zamkiem trafił jeszcze w XVIII w. w ręce rodu Wettynów, a po Kongresie Wiedeńskim stał się własnością królów pruskich. Zamek na sto lat zmieniono w więzienie, a pałac pełnił szereg funkcji administracyjnych. Około 1930 r. w zamku powstało muzeum regionalne, a w pałacu umieszczony został sąd z pomieszczeniami aresztu. Kompleks zamkowo-pałacowy poważnie ucierpiał podczas bombardowania miasta w 1944 r. Zamek został częściowo uszkodzony w narożniku północno-zachodnim, a pałac spłonął w 75 %. Kompleksowa odbudowa zamku i pałacu zostałazatrzymana w końcu lat 80-tych. Sprzedany w 1992 r. przez miasto w prywatne ręce zabytek, został rozkradziony i wystawiony na licytację komorniczą na początku XXI w. W 2019 r. nowi właściciele zdecydowali się na nieodpłatne przekazanie miastu zamku. Niestety, na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego na wieży zamku wybuchł pożar, który zniszczył także cześć dachów nad skrzydłem zachodnim. Przejęcie zamku przez samorząd zostało zatrzymane, a misji ratowania zabytku podjęli się społecznicy ze Stowarzyszenia Region Łużyce. Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w końcu 2020 r. został odbudowany barokowy hełm wieży, oraz uszkodzone podczas pożaru dachy nad skrzydłem zachodnim. Obecnie przygotowywany jest projekt remontu i adaptacji zamku w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i realizowany w ramach programu „Rozwój Lokalny”.
Pałac Promnitzów wraz z Sekretnym Ogrodem i terenem po zburzonej ujeżdżalni koni są w posiadaniu prywatnych właścicieli.
Oba obiekty (zamek jest własnością miasta , a pałac własnością prywatną) pomimo różnych właścicieli, znajdują się pod opieką społeczników ze Stowarzyszenia Region Łużyce, którzy po odbudowie spalonego hełmu wieży i dachów oraz po wykonaniu ogromu prac porządkowo-zabezpieczających, coraz częściej udostępniają je do zwiedzania.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

9 września 2023

sobota

14:00

Data zakończenia:

17 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja, zwiedzanie

Lokalizacja:

Zamek Bibersteinów i Pałc Promnitzów w Żarach

woj. lubuskie

Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Region Łużyce

Osoba kontaktowa: Arkadiusz Gutka

Telefon: +48505425122

E-mail: region.luzyce@gmail.com

WWW: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064793438509

Informacja o organizatorze:

Obecnie zarządzamy i zajmujemy się promocją Zamku Bibersteinów i Pałacu Promnitzów w Żarach; Dworem Sołtysim, ruinami gotyckiego kościoła z otaczającym go cmentarzem w Złotniku i Pałacem Widebachów w Bieczu (wspólnie z Fundacją Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae ze Szczecina).

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.