fbpx

"Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość- nasza historia, tradycja, dziedzictwo"

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

15:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu oraz przegląd twórczości lokalnej.

Hasło tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa nawiązuje do dziedziczonych tradycji, umiejętności, przyzwyczajeń. Dziedzictwo to nie tylko przeszłość, to także teraźniejszość i przyszłość. Dziedzictwo kulturowe to przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje, praktyki, wiedza i umiejętności. Są ogniwem spajającym lokalną społeczność, dającym jej siłę i pozwalającym przetrwać przez wiele pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest odzwierciedleniem naszej osobowości, mówi o tym kim jesteśmy, o naszej historii, kulturze i tradycjach. Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu już od 50 lat prowadząc swoją działalność rozbudza zainteresowanie i ciekawość do poznawania kultury i lokalnych tradycji przywracając pamięć o wydarzeniach i ludziach mających wpływ na nasze dziedzictwo kulturowe i historię.

W programie obchodów tegorocznych EDD znalazły się m.in. występy artystyczne zespołów działających przy GOK w Gołębiu (zespołu śpiewających seniorów i solistów w różnym wieku), część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu.
Podczas obchodów można będzie oddać się wspomnieniom minionych lat za sprawą wystawy pt. „50 lat Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu”, na której zostanie udostępniony zbiór Kronik GOK z lat 1973-2023 oraz dokumentacja fotograficzna z jego działalności. Zostaną także wręczone odznaczenia dla zasłużonych dla Gminy Puławy z okazji jej 50-lecia.
W ramach obchodów EDD można będzie podziwiać wystawę kolażu naszej lokalnej artystki przedstawiające różne zakątki Gminy Puławy, a swoje rękodzieło artystyczne zaprezentują lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz będzie można się rozsmakować w przygotowanych przez nie tradycyjnymi potrawami regionalnymi będącymi naszym swoistym „dziedzictwem smaku”.

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

15:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa, rzemiosło / kulinaria, koncert, inne

Organizatorzy

Nazwa:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu
  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Osoba kontaktowa: Ciesielska Aneta

Telefon: 81 881 32 22

E-mail: gokgolab@wp.pl

WWW: https://gokgolab.pl

Informacja o organizatorze:

GOK to samorządowa instytucja kultury działająca na terenie Gminy Puławy. Realizujemy zadania z zakresu tworzenia i upowszechniania kultury poprzez zespołowe uczestnictwo w kołach i zespołach zainteresowań. Dbamy o lokalnych twórców i staramy się tworzyć warunki do rozwoju ruchu amatorskiego.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.