fbpx

Przenikanie się kultury - sympozjum oraz wystawa prac dorosłych oraz dzieci SKOZSzC 83-99

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

13:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W tym roku pragniemy przybliżyć postać śp. Bogdana Martyniuka oraz zaprezentować prace: wystawa fotografii „Cerkwie u podnóża Bieszczadów Zachodnich” – Ryszard Brykowski, Bogdan Martyniuk oraz
„Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci – prace konkursowo – plenerowe z lat 1985 – 1999” . Jest to ciekawa forma przenikania się Podlasia i Bieszczad

Bogdan Martyniuk był niekwestionowanym znawcą architektury i sztuki cerkiewnej. Z jego inicjatywy powstała działająca w latach 1983 – 1999 Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. W ramach działalności Komisji powstała grupa osób z Podlasia, która działała na rzecz ratowania zabytków cerkiewnych w Bieszczadach. Ten splot kultur pozwolił na dokumentację zabytków cerkiewnych Bieszczad przez osoby związane z kulturą litewsko-białorusko-ukraińską. Dzięki temu możemy zaprezentować szerokiej publiczności w formie wystawy dokumentację fotograficzną tych działań oraz prace poplenerowe młodzieży uczestniczącej w wyjazdach w Bieszczady i malującej piękne, zabytkowe cerkwie.

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

13:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa, wystawa

Lokalizacja:

Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Wydarzenie odbędzie się w Auli Akademii Supraskiej oraz Sali Wystawienniczej im. Wiktora Wołkowa (wejście od strony rzeki)

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja OIKONOMOS

Osoba kontaktowa: ks. Jarosław Jóźwik

Telefon: +48606667444

E-mail: akademia@oikonomos.pl

WWW: http://oikonomos.pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja „OIKONOMOS” została ustanowiona pod koniec 2003 roku.

Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.