fbpx

Przenikanie się kultury - sympozjum oraz wystawa prac dorosłych oraz dzieci SKOZSzC 83-99

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

13:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W tym roku pragniemy przybliżyć postać śp. Bogdana Martyniuka oraz zaprezentować prace: wystawa fotografii „Cerkwie u podnóża Bieszczadów Zachodnich” – Ryszard Brykowski, Bogdan Martyniuk oraz
„Zabytki sztuki cerkiewnej w rysunkach dzieci – prace konkursowo – plenerowe z lat 1985 – 1999” . Jest to ciekawa forma przenikania się Podlasia i Bieszczad

Bogdan Martyniuk był niekwestionowanym znawcą architektury i sztuki cerkiewnej. Z jego inicjatywy powstała działająca w latach 1983 – 1999 Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. W ramach działalności Komisji powstała grupa osób z Podlasia, która działała na rzecz ratowania zabytków cerkiewnych w Bieszczadach. Ten splot kultur pozwolił na dokumentację zabytków cerkiewnych Bieszczad przez osoby związane z kulturą litewsko-białorusko-ukraińską. Dzięki temu możemy zaprezentować szerokiej publiczności w formie wystawy dokumentację fotograficzną tych działań oraz prace poplenerowe młodzieży uczestniczącej w wyjazdach w Bieszczady i malującej piękne, zabytkowe cerkwie.

Data rozpoczęcia:

14 września 2019

sobota

13:00

Data zakończenia:

14 września 2019

sobota

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

seminarium / sesja naukowa, wystawa

Lokalizacja:

Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Wydarzenie odbędzie się w Auli Akademii Supraskiej oraz Sali Wystawienniczej im. Wiktora Wołkowa (wejście od strony rzeki)

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja OIKONOMOS

Osoba kontaktowa: ks. Jarosław Jóźwik

Telefon: +48606667444

E-mail: akademia@oikonomos.pl

WWW: http://oikonomos.pl/

Informacja o organizatorze:

Fundacja „OIKONOMOS” została ustanowiona pod koniec 2003 roku.

Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej