fbpx

Przemysłowa sztafeta pokoleń

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

10:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Dąbrowa Górnicza jest miastem, które wyrosło na przemysłowych tradycjach. W tym roku przypada 100 rocznica katastrofy w kopalni „Reden”. Z tego powodu ożywiamy pamięć o przemysłowych korzeniach miasta.

W centrum Dąbrowy Górniczej zlokalizowane były m.in. kopalnia „Reden”, huta stali „Katowice” i fabryka obrabiarek „Defum”. Zdeterminowało to układ urbanistyczny miasta. Po epoce przemysłowej szansą na pobudzenie centrum okazała się rewitalizacja terenów do tej pory niedostępnych dla mieszkańców, zajmowanych przez zlikwidowane fabryki. Tereny po kopalni „Reden” stopniowo zasypano i utworzono Park Hallera. W obiektach fabryki „Defum” powstała przyjazna przestrzeń publiczna – „Fabryka Pełna Życia” z deptakiem łączącym dworzec kolejowy i Pałac Kultury Zagłębia.
Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego zaprasza do Muzeum „Sztygarka”, „Fabryki Pełnej Życia” i Pałacu Kultury Zagłębia. Przygotowaliśmy wiele atrakcji:
Spacer z przewodnikiem; Warsztaty tańców śląskich i zagłębiowskich; Koncert z potańcówką; Protoprzemysł – warsztaty przędzenia z prelekcją; Video-stanowiska do nagrywania wspomnień byłych pracowników dąbrowskich fabryk; Spacery botaniczne, łączące przyrodę z przemysłem – jak nazwa miasta Dąbrowa Górnicza; Zwiedzanie Muzeum i Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka”; Projekcja filmu „Czarne skrzydła” upamiętniającego katastrofę w kopalni „Reden”; Strefa gastronomiczna.

Szczegółowy program na stronie organizatora.

Partnerzy

Data rozpoczęcia:

10 września 2023

niedziela

10:00

Data zakończenia:

10 września 2023

niedziela

18:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Lokalizacja:

Muzeum „Sztygarka”, Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza
„Fabryka Pełna Życia”, Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Pałac Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

woj. śląskie

Organizator

Nazwa: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Osoba kontaktowa: Danuta Cholewa

Telefon: 32 201 77 83

E-mail: d.cholewa@instytutkorfantego.pl

WWW: https://instytutkorfantego.pl/

Informacja o organizatorze:

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym. Opowiada o kulturowym bogactwie. Inspiruje, integruje i wspiera – ludzi, idee, działania, by lepiej zrozumieć przeszłość i wpływać na przyszłość.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.