fbpx

Przechadzki po Poznaniu

Data rozpoczęcia:

16 września 2018

niedziela

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

16 września (niedziela) – Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego „Niepodległa dla

wszystkich – Udział poznanianek w Powstaniu Wielkopolskim

Spacer prowadzą Alina Kucharska i Wiesław Kaczmarek.

Spotkanie o godz. 11 przy wejściu do Dworca Letniego.

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w którym uczestniczyło bardzo wiele poznanianek było zwieńczeniem szeregu działań prowadzonych przez Wielkopolan przez cały okres zaborów. Wiek XIX był czasem bardzo intensywnych działań społecznych, politycznych, oświatowych, gospodarczych czy kulturalnych, w których uczestniczyły również poznanianki. Kobiety miały też jednak bardzo ważne zadanie jako matki, opiekunki domowego ogniska – to one zajmowały się wychowaniem dzieci, kształtowaniem postaw patriotycznych młodego pokolenia. Podczas naszego spaceru chcemy ukazać wszystkie te aspekty aktywności poznanianek i to jaki miały wpływ na odzyskanie niepodległości.    Spacer trwa ok.2 godziny.

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.