fbpx

Projekcje filmów w ramach projektu MKiDN Kultura Dostępna realizowanego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie pt. „MUZEUM W TERENIE”

Data rozpoczęcia:

15 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Siemiatycki Ośrodek Kultury zaprasza do budynku dawnej Synagogi na projekcje filmów w ramach projektu  MKiDN Kultura Dostępna realizowanego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ph „MUZEUM W TERENIE”.  ProjektMuzeum w tereniejest założeniem popularyzatorskim, którego celem jest powrót w wybrane miejsca badań terenowych, które podjęli Piotr Szacki i Krzysztof Chojnacki – pracownicy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Punktem wyjścia są realizowane od końca lat 60 XX w. do lat 90 XX w. muzealne filmy, które dotykały głównie tematyki związanej z zanikającymi już wówczas rzemiosłami, ale niekiedy także obrzędowości, przetwarzania pożywienia czy wiejskich targów. Od tego czasu filmy są ciągle obecne w muzealnym życiu, były i są prezentowane na pokazach, spotkaniach, wystawach. Niektóre z nich udostępniono w ramach upowszechniania zasobów kultury w serwisie you tube. Ale nikt z ludzi występujących na filmach nigdy nie widział później siebie na ekranie. Po kilku dekadach warto podjąć trud powrotu do źródeł, chociaż niektórzy z bohaterów już siebie nie zobaczą. Historia została zapomniana, i sami uczestnicy, których większości przypuszczalnie już nie ma, ani ich dzieci, ani także społeczność lokalna, nie mają świadomości, iż w największym muzeum etnograficznym w Polsce takie dokumentacje, na których w roli „aktorów życia” występują lokalni rzemieślnicy, gospodynie i gospodarze – wchodzą w skład zasobów muzealnych. Każdy film jest obiektem muzealnym, przechowywanym w Archiwum Naukowym PME, posiadającym swój numer inwentarzowy, należy do dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Dzisiaj ważne jest, by „oddać terenowi” ten wkład, z którego wszyscy możemy korzystać i z którego będą korzystały kolejne pokolenia. Istotne jest, by filmy (i towarzyszący pokaz dokumentacji fotograficznej oraz prezentacje obiektów z danego terenu), były zaprezentowane na forum społeczności lokalnej, „zwrócone” miejscom (z których wyszły i gdzie zostały zrealizowane) i ludziom, którzy przekazali swoją wiedzę i umiejętności, by na trwałe stać się częścią dorobku PME. Filmy prezentowane w Siemiatyckim Ośrodku Kultury to: „Nadbużańscy duharze” (1974), „Wygonione duhy” (1974) oraz „Plecionkarstwo z wikliny” (1980). Ich bohaterami są Józef Dmitruk oraz Antoni Sidoniuk pochodzący z Powiatu Siemiatyckiego.

 

Organizator

Siemiatycki Ośrodek Kultury
ul. Legionów Piłsudskiego 1
17-300 Siemiatycze
tel./fax.:85 655 25 54
e-mail: sok@zetobi.com.pl

www.sok.net.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

 

Data rozpoczęcia:

15 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Siemiatycki Ośrodek Kultury

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Siemiatycki Ośrodek Kultury

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.