fbpx

Projekcja zdjęć dokumentujących wnętrze zabytkowej Cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku

Data rozpoczęcia:

14 września 2018

piątek

Data zakończenia:

15 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Organizatorzy serdecznie zapraszają na wyjątkową projekcję zdjęć dokumentujących wnętrze zabytkowej Cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku, która będzie prezentowana na murach Akademii Supraskiej w dniach 14-15 września 2018 r. po zapadnięciu zmroku.

Wydarzenie odbędzie się podczas podsumowania projektu Lato z wielokulturowym dziedzictwem – III edycja w ramach programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wspólnie dla dziedzictwa”. Dokumentacja fotograficzna polichromii cerkwi w Gródku zostanie wykonana przez wolontariuszy biorących udział w 10-dniowym obozie, gdzie będą mieli możliwość otrzymania podstaw teoretycznych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, sztuki konserwatorskiej, a także niezbędnych informacji z historii sztuki ikonograficznej. Podczas zajęć warsztatowych w Akademii Supraskiej prowadzonych przez specjalistów z Muzeum Ikon w Supraślu, otrzymają wiedzę z zakresu typologii ikon, cech charakterystycznych oraz sposobu ich opisu. W ramach zajęć terenowych  wolontariusze wezmą udział w inwentaryzacji i dokumentacji wyposażenia dwóch zabytkowych świątyń Podlasia, głównie cennych ikon i utensylii oraz cmentarza. Zgromadzony materiał zdjęciowy zostanie opracowany, uzupełniony o opisy inwentaryzacyjne z kart ewidencyjnych i wydany w formie katalogu. Natomiast materiał zdjęciowy z dokumentacji fresków autorstwa znamienitych artystów -Adama Stalony – Dobrzański oraz Jerzego Nowosielskiego, będzie wyświetlany na ścianie wschodniej zabytkowego Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. W tych dniach w auli Akademii Supraskiej zaplanowano również projekcję filmu Piotra Łozowika „Śladami Mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”.


Organizator: Fundacja „Oikonomos”

ul. Św. Mikołaja 5

15-420 Białystok

email: fundacja@oikonomos.pl
www.oikonomos.pl

Data rozpoczęcia:

14 września 2018

piątek

Data zakończenia:

15 września 2018

sobota

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Akademia Supraska

woj. podlaskie

Organizator

Nazwa: Fundacja „Oikonomos”

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.