fbpx

Prehistoryczne dziedzictwo przyrodnicze Śląska

Data rozpoczęcia:

19 września 2023

wtorek

13:00

Data zakończenia:

19 września 2023

wtorek

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wykład o geologii Śląska ze wskazaniem przyrodniczych uwarunkowań kierunków rozwoju kulturowego ludności, na które nakłada się historia, w tym historia przemysłu.

Serdecznie zapraszamy na niecodzienny wykład poświęcony geologii Śląska. Warunki przyrodnicze od początku dziejów determinowały kulturę społeczeństw zamieszkujących różne terytoria. Ludzie bronili dostępu do swoich zasobów, izolowali się zatem, pomijając handel. Wpłynęło to na wytworzenie się odrębności etnicznych, językowych, obyczajowych i innych. Podczas prelekcji zamierzamy pokazać sposób, w jaki „podłoże geologiczne” wpłynęło na rozwój kulturowy ludności w różnych regionach krainy śląskiej – Dolny i Górny Śląsk.

Data rozpoczęcia:

19 września 2023

wtorek

13:00

Data zakończenia:

19 września 2023

wtorek

15:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wykład / prelekcja

Lokalizacja:

Instytut Śląski, 45-082 Opole, ul. Piastowska 17

woj. opolskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Instytut Śląski
  • Uniwersytet Opolski, Katedra Biosystematyki, Pracownia Paleobiologii
  • Europejskie Centrum Paleontologii

Osoba kontaktowa: Joanna Siek

Telefon: +48 530 850 169

E-mail: j.siek@instytutslaski.pl

WWW: https://instytutslaski.pl/

Informacja o organizatorze:

Instytut Śląski z siedzibą w Opolu to wielodyscyplinarna instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut Śląski zajmuje się badaniami historii Śląska, realizuje projekty popularyzatorskie i naukowe oraz działalność edukacyjną związaną z regionem śląskim.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.