fbpx

"Powojenny modernizm w Warszawie i na Mazowszu"

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

13:00

Data zakończenia:

30 października 2020

piątek

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Wystawa „powojenny Modernizm w Warszawie i na Mazowszu” ilustrować ma zagadnienie architektury powojennej, posługującej się językiem modernizmu, przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, zaprojektowanej i wznoszonej po 1956 r., ale także przykłady powojennych budynków mieszkalnych.

12 września do 30 października

Przedstawione przykłady ilustruje tendencje, jakie dostrzec można w architekturze tego okresu m.in. odrzucenie dekoracyjności na rzecz prostej konstrukcji i formy budynku, podporządkowanej funkcjom użytkowym, a jednocześnie posługującej się współczesnymi materiałami i rozwiązaniami technicznymi, nie pozbawionymi walorów artystycznych. Szczególne znaczenie miała architektura wznoszona od lat 60. XX w., która kreowała nowoczesne oblicze regionu i stolicy, tu też powstały jedne z najciekawszych budynków łączących nowoczesną formę z osiągnięciami technicznymi. W grupie tej wyróżnia się przede wszystkim zespół budynków dworców kolejowych, które szeroko zostały zaprezentowane na ekspozycji.

Data rozpoczęcia:

12 września 2020

sobota

13:00

Data zakończenia:

30 października 2020

piątek

12:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

wystawa

Lokalizacja:

Dworzec Warszawa Centralna, Warszawa, al. Jerozolimskie 54, Hala Główna

woj. mazowieckie

Organizator

Nazwa: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Osoba kontaktowa: Sylwia Chwalana

Telefon: 224430438

E-mail: schwalana@mwkz.pl

WWW: https://www.mwkz.pl/

Informacja o organizatorze:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji zespolonej. Kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, który obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.