fbpx

Promocja książki A. Michalaka "ARMA CONFINII. PRZEMIANY PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BRONI NA RUBIEŻACH...

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

15:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Promocja książki Arkadiusza Michalaka, pt. „ARMA CONFINII. PRZEMIANY PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEJ BRONI NA RUBIEŻACH ŚLĄSKA, WIELKOPOLSKI, BRANDENBURGII I ŁUŻYC” połączona z popularno-naukowym wykładem Autora: pt. „Broń herosów wieków średnich”, o kulturze rycerskiej średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa lubuskiego

W silnie zmilitaryzowanym społeczeństwie średniowiecznym oręż i ekwipunek wojenny stanowiły istotny element życia codziennego ówczesnych mieszkańców Europy. W bojowym rynsztunku używanym przez wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa niczym w soczewce skupiały się najważniejsze idee ówczesnej kultury. Nie ulega wątpliwości, że badania nad średniowiecznym orężem przyczyniają się do lepszego zrozumienia kultury średniowiecza i to nie tylko w jego materialnym aspekcie, ale również w zakresie umysłowości. Powstała praca podsumowuje aktualną wiedzę na temat późnośredniowiecznej broni używanej w tym okresie przez mieszkańców dzisiejszego województwa lubuskiego. Obejmuje ona około 900 zabytków uzbrojenia, przeważnie dotychczas niepublikowanych, a pozyskanych w wyniku badań archeologicznych, na obszarze województwa lubuskiego, przechowywanych w lubuskich muzeach. Autor, wychodząc z małego terytorium omawia szczegółowo zagadnienia na szerokim tle porównawczym, nie ograniczając się do przypadkowych i wyrywkowych porównań. Zdołał dzięki temu zidentyfikować wiele fragmentarycznie zachowanych przedmiotów licznie zalegających w magazynach muzealnych, zlokalizowanych na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego. W pracy tej wielokrotnie, nieprzypadkowo i bardzo obficie Autor korzysta ze źródeł pisanych. Podobnie traktuje również źródła ikonograficzne, które dzięki osobistym wizytom w miejscu ich przechowywania i samodzielnej dokumentacji pozwalają uchwycić znaczące detale przedstawionego ekwipunku.

Data rozpoczęcia:

15 września 2019

niedziela

15:00

Data zakończenia:

15 września 2019

niedziela

17:00

-+usuń z przewodnikadodaj do przewodnika

Kategorie wydarzenia:

projekcja / prezentacja

Lokalizacja:

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

woj. lubuskie

Organizatorzy

Nazwa:

  • Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

Osoba kontaktowa: Arkadiusz Michalak

Telefon: 600969396

E-mail: arche9@wp.pl

WWW: https://www.muzeum-swidnica.org

Informacja o organizatorze:

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza powstało w 1982 roku. Głównym jego celem jest ochrona dziedzictwa archeologicznego obszaru Środkowej Odry.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.